Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(42) (2019) СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація
Д. О. Поздняков
 
№ 2(41) (2018) КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля») Анотація
К. С. Нетреба
 
№ 2(41) (2018) КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНИХ УЧБОВИХ СЛОВНИКАХ Анотація
Ю. О. Томчаковська, О. Г. Томчаковський
 
№ 2(43) (2019) МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТЕТ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація
Д. О. Поздняков
 
№ 2(39) (2017) СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО: WORD ЯК ЯДЕРНА ЛЕКСЕМА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ WORD Анотація  PDF
В. М. Смаглій
 
№ 1(34) (2015) Англійська ідентичність як лінгвокультурний гіперконцепт Анотація
О. П. Матузкова
 
№ 2(41) (2018) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
№ 2(41) (2018) РОЛЬ СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ СМЕРТІ В РОМАНІ ДЖ.БАРНСА NOTHING TO BE FRIGHTENED OF Анотація
К. В. Красницька
 
№ 1(42) (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS В АФОРИЗМАХ Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(42) (2019) АНГЛОМОВНИЙ КOНЦEПТ HAIR (соціокультурний аспект) Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(44) (2020) ІРОНІЯ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕРА НУРА Анотація  PDF
Р. Ю. Усенко
 
№ 2(41) (2018) НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(34) (2015) Індивідуальний ергонімічний фрейм Анотація
О. Ю. Карпенко
 
№ 2(43) (2019) АСОЦІАТИВНІ ОЗНАКИ АНГЛОМОВНОГО концепту GENIUS Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(40) (2018) КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(33) (2014) Лінгвокультурний концепт yankee в англомовній картині світу Анотація  PDF
К. В. Красницька
 
№ 2(43) (2019) СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(32) (2014) Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля Анотація  PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 1(36) (2016) ІДІОМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СЕГМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY/БЕЗПЕКА Анотація
К. С. Лектоваров
 
№ 2(39) (2017) ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В МЕКСИКАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВАРІАНТІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ Анотація  PDF
С. І. Сєчіна
 
№ 1(36) (2016) ФЕНОМЕН ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ ТАН ТВАН ЕНГ THE GARDEN OF EVENING MISTS: ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОГО КОНЦЕПТУ MEMORY Анотація  PDF
К. В. Красницька
 
№ 1(38) (2017) Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах Анотація
Ю. О. Томчаковська
 
№ 2(35) (2015) Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(38) (2017) Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(44) (2020) МАРГІНАЛЬНА ЗОНА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ SPEECH Анотація  PDF
В. М. Смаглій
 
№ 2(35) (2015) Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення Анотація  PDF
О. В. Деменчук
 
№ 1(44) (2020) ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ АТМОСФЕРИ ТАЄМНИЧОСТІ У ГОТИЧНИХ РОМАНАХ ТА РОМАНАХ ТРИЛЛЕРАХ Анотація  PDF
О. О. Приходченко
 
№ 1(34) (2015) Біокогнітивна сутність оцінки Анотація  PDF
Г. І. Приходько
 
№ 2(37) (2016) СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕТНОСИМВОЛІВ (на матеріалі німецької мови) Анотація  PDF
Н. Р. Ящик
 
№ 1(44) (2020) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ» В ФЕМІНІСТСЬКИХ ЕСЕ Анотація  PDF
Н. В. Долусова, К. В. Красницька
 
№ 2(37) (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(44) (2020) РИЗОМА В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ: КОГНІТИВНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР Анотація  PDF
Я. В. Бистров
 
№ 2(37) (2016) ФІЛОСОФСЬКІ СЕНТЕНЦІЇ В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ ШАРІ АНГЛОМОВНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY Анотація
К. С. Лектоваров
 
№ 2(33) (2014) Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття Анотація  PDF
О. А. Тарасова
 
№ 1(36) (2016) МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТІВ CHARM І ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація
Ю. О. Томчаковська
 
№ 1(40) (2018) КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ Анотація  PDF
І. М. Колегаєва
 
№ 1(36) (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(39) (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУБКОНЦЕПТУ PRODIGY У РОМАНІ Р.ДАЛА “MATILDA” Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(36) (2016) АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR (мотиваційний аспект) Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(38) (2017) Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа Анотація  PDF
А. Я. Савчук
 
1 - 40 з 40 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо