DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.2(37).93666

ФІЛОСОФСЬКІ СЕНТЕНЦІЇ В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ ШАРІ АНГЛОМОВНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY

К. С. Лектоваров

Анотація


Стаття висвітлює один із секторів пареміологічного шару в периферійній структурі вербального поля концепту SECURITY. Аналізуються прислів’я філософського плану, що містять узагальнюючі сентенції відносно того, якою є природа небезпеки і чи існують універсальні шляхи ухиляння від неї, чи в змозі індивід обирати свій життєвий шлях, вільний від небезпеки.


Ключові слова


концепт; вербальне поле; паремія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kochergan, M.P. (1999). Zagal’ne movoznavstvo: Pіdruchnik dlja studentіv fіlologіchnih specіal’nostej vishhih zakladіv osvіti. K.: Akademіja.

Maslova, V.A. (2007). Homo lingualis v kul’ture: Monografija.M.: Gnozis.

Nіkolenko, A.G. (2007). Leksikologіja anglіjs’koї movi – teorіja і praktika. Vіnnicja: Nova kniga.

Selіvanova, O. O. (2004). Narisi z ukrajins’koji frazeologіyi (psihokognіtivnij ta etnokul’turnij aspekti): Monografіja. K.–Cherkasi: Brama.

Jenciklopedija Krugosvet / Universal’naja nauchno-populjarnaja onlajn-jenciklopedija. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/FILOSOFIYA.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 1999. – 288 с.

Маслова В.А. Homo lingualis в культуре / В. А. Маслова: Монография. – М.: Гнозис, 2007. – 320 с.

Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика / А. Ніколенко. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с.

Селіванова О. О.Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія./ Олена Селіванова – К.–Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Энциклопедия Кругосвет / Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/FILOSOFIYA.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.