№ 2(37) (2016)

Зміст

Статті

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ТОПОНІМИ, У КУРСІ КРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
О. Б. Алексєєва 3-10
ПЕРЕКЛАД КАЛАМБУРІВ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
А. Є. Болдирева 11-19
ОЗНАКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОСТІ ЛЕКЦІЙНОГО ТА ПРОПОВІДНИЦЬКОГО ДИСКУРСІВ PDF (Русский)
К. А. Бондаренко 20-26
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕОЛІНГВІСТИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF (Русский)
Н. О. Кравченко 27-35
ФІЛОСОФСЬКІ СЕНТЕНЦІЇ В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ ШАРІ АНГЛОМОВНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY PDF (Русский)
К. С. Лектоваров 36-43
СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
К. О. Мулик 44-49
ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
С. А. Остапенко 50-58
АНГЛОМОВНА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (мотиваційний аспект) PDF
В. В. Прима 59-63
ВПЛИВ ПРОСОДІЇ БРИТАНСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ НОРМИ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ PDF (Русский)
О. О. Русавська 64-70
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА PDF
Л. В. Строченко 71-76
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ” PDF
Г. М. Удовіченко 77-85
СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕТНОСИМВОЛІВ (на матеріалі німецької мови) PDF
Н. Р. Ящик 86-94
ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА: ВИТОКИ, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА АПЛІКАТИВНІСТЬ PDF (English)
Т. І. Домброван 95-107
КУЛЬТУРНОСПЕЦИФІЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КРАСИ PDF (English)
О. В. Харлай 108-119
СЕМІОТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПІКТОГРАФІЧНОГО І ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКТСУ (трансформація, переклад, співіснування) PDF (English)
І. М. Колегаєва 120-126