№ 2 (37) (2016)

Зміст

Статті

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ТОПОНІМИ, У КУРСІ КРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF
О. Б. Алексєєва С. 3-10.
ПЕРЕКЛАД КАЛАМБУРІВ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
А. Є. Болдирева С. 11-19.
ОЗНАКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОСТІ ЛЕКЦІЙНОГО ТА ПРОПОВІДНИЦЬКОГО ДИСКУРСІВ PDF (Русский)
К. А. Бондаренко С. 20-26.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕОЛІНГВІСТИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF (Русский)
Н. О. Кравченко С. 27-35.
ФІЛОСОФСЬКІ СЕНТЕНЦІЇ В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ ШАРІ АНГЛОМОВНОГО ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY PDF (Русский)
К. С. Лектоваров С. 36-43.
СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
К. О. Мулик С. 44-49.
ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
С. А. Остапенко С. 50-58.
АНГЛОМОВНА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (мотиваційний аспект) PDF
В. В. Прима С. 59-63.
ВПЛИВ ПРОСОДІЇ БРИТАНСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ НОРМИ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ PDF (Русский)
О. О. Русавська С. 64-70.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА PDF
Л. В. Строченко С. 71-76.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ” PDF
Г. М. Удовіченко С. 77-85.
СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕТНОСИМВОЛІВ (на матеріалі німецької мови) PDF
Н. Р. Ящик С. 86-94.
ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА: ВИТОКИ, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА АПЛІКАТИВНІСТЬ PDF (English)
Т. І. Домброван С. 95-107.
КУЛЬТУРНОСПЕЦИФІЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КРАСИ PDF (English)
О. В. Харлай С. 108-119.
СЕМІОТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПІКТОГРАФІЧНОГО І ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКТСУ (трансформація, переклад, співіснування) PDF (English)
І. М. Колегаєва С. 120-126.