DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.2(37).93795

СЕМІОТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПІКТОГРАФІЧНОГО І ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКТСУ (трансформація, переклад, співіснування)

І. М. Колегаєва

Анотація


В статті висвітлюється проблема міжкодових взаємозв’язків і трансформацій двох різних типів повідомлень: вербальних і піктографічних. Стверджується, що як піктографічне, так і вербальне повідомлення є текстами, вони можуть співіснувати в межах спільного тексту, можуть цитувати один одного або перекладати один одного. Досліджуються особливості комунікативного впливу на адресата і загальний комунікативний ефект таких текстових повідомлень.


Ключові слова


вербальне повідомлення; піктографічне повідомлення; полікодовий текст

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kolegaeva, I.M. (2014). Muzejnyj katalog kak vid polikodovogo teksta. In Zapiski z romanogermans’koі fіlologіі. Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: f-t romanogermans’koі fіlologіі. 1 (32). Odesa: KP OMD, 92-101.

Kolegaеva, І.M. (2015). Polіmodal’nіst’ vіdchuttіv u dzerkalі polіkodovostі tekstu, abo shhe raz pro antropocentrizm u lіngvіsticі. In Zapiski z romano-germans’koі fіlologіі. Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: f-t romano-germans’koі fіlologіі. 1 (32). Odesa: KP OMD, 105-113.

Lotman, Ju. M. (1981). Semiotika kul’tury i ponjatie teksta. In Struktura i semiotika hudozhestvennogo teksta. Trudy po znakovym sistemam. Uchenye zapiski Tartuskogo gos. universiteta. Tartu, 515, 3-7.

Morris, Ch. U. (2001). Osnovanija teorii znakov. In Semiotika: Antologija. M.: Akademicheskij proekt, 45-97.

Boddy-Evans, M. Abstract Art: An Introduction. [Electronic resource]. – Mode of access: http://painting.about.com/od/abstractart/a/abstract_art.htm

Leys, S. (2012). The Hall of Uselessness: collected essays. – e-Book: English: Collingwood, Vic.: Black Inc.

Masterpieces of Dresden. Picture Gallery “Old Masters”. (1993). By H.Marx. Leipzig: E.A.Seeman.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колегаева И.М. Музейный каталог как вид поликодового текста // Записки з романо-германської філології // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 1 (32). – Одеса: КП ОМД, 2014. – С.92-101.

Колегаєва І.М. Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці // Записки з романо-германської філології // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 1 (32). – Одеса: КП ОМД, 2015. – С.105-113.

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам. Ученые записки Тартуского гос. университета. – Тарту, 1981. – Вып. 515. – С.3-7.

Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С.Степанов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Академический проект, 2001. – С. 45-97.

Boddy-Evans M. Abstract Art: An Introduction. Режиим доступа http://painting.about.com/od/abstractart/a/abstract_art.htm

Leys S. The Hall of Uselessness: collected essays. – e-Book: English/ 2012.: Collingwood, Vic.: Black Inc.

Masterpieces of Dresden. Picture Gallery “Old Masters”. By H.Marx – Leipzig: E.A.Seeman, 1993. – 62 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.