Записки з романо-германської філології

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 747 від 13.07.2015 р (мовознавство) та № 1604 від 22.12.2016 р. (літературознавство)
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2(41) (2018)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ СПОНУКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЛЕКЦІЙНОМУ І ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСАХ PDF (Русский)
К. А. Бондаренко 4-12
ЗАСОБИ ПОМ’ЯКШЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЇ МІТІГАЦІІ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі іспанського та італійського ділового листування) PDF (Русский)
Л. В. Гринько 13-18
ФЕНОМЕН ЕТИКЕТНОГО ПРОСТОРУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ PDF
Ю. М. Деревянко 19-28
УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (роль журналу «Всесвіт») PDF
Л. С. Дячук 29-37
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В НАЇВНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF (Русский)
Н. В. Загребельна 38-47
ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ PDF
І. О. Ківенко 48-55
СЕНСО́РНА МЕТАФОРА ТА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ. Стаття 1 PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 56-67
РОЛЬ СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ СМЕРТІ В РОМАНІ ДЖ.БАРНСА NOTHING TO BE FRIGHTENED OF PDF (Русский)
К. В. Красницька 68-73
РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНТОНАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ УСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОЛИТВИ У ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ PDF (Русский)
А. О. Лісовська 74-81
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД В АНГЛОМОВНОМУ СУДНОПЛАВНОМУ ДИСКУРСІ ТА ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ PDF
Г. В. Марусіч 82-91
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ PDF
О. П. Матузкова, В. В. Погуляй 92-106
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ PDF
Н. М. Мікава 107-112
ПРИНЦИПИ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ ТОПОНІМІВ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ PDF
Є. М. Музя 113-121
КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля») PDF (Русский)
К. С. Нетреба 122-139
ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКІВ, СЕРТИФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ, АНГЛОМОВНИМ ОРИГІНАЛАМ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
О. Й. Снітовська 140-152
НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Л. В. Строченко 153-158
ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОППОЗИЦІЇ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ PDF (Русский)
Л. В. Терехова 159-165
КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНИХ УЧБОВИХ СЛОВНИКАХ PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська, О. Г. Томчаковський 166-173
МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС PDF
О. В. Цобенко 174-183
ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
В. В. Четайкіна 184-192
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСЕВДОНАУКОВИХ ТЕКСТІВ PDF (English)
А. В. Балацька 193-199
ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF (English)
Я. В. Бедрич 200-206
ОНОМАСТИКОН ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF (English)
С. Пілішек 207-215

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ PDF
Ю. В. Жук 216-224
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БЛАКИТНА ТРОЯНДА» PDF
Л. І. Cинявська 225-232

ЮВІЛЕЇ

У ВИТОКІВ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ (ДО ЮВІЛЕЯ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. С. ПІХТОВНІКОВОЇ) PDF (Русский)
Т. И. Домброван 233-248