Про журнал

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б"): Наказ МОН України № 627 від 14.05.2020 р. (Додаток 2), філологічні спеціальності - 035
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Колегаєва І.М.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: zapysky.rgf.editor@gmail.com