DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.2(37).93730

АНГЛОМОВНА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (мотиваційний аспект)

В. В. Прима

Анотація


Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної туристичної термінології, зокрема, мотиваційного. Розглянуто загальні характерні риси англомовних туристичних термінів та їх морфологічні особливості.


Ключові слова


термінологія; термін; туризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Agafonova, L.G. (2002). Turizm, gotel’nij ta restorannij bіznes: cіnoutvorennja, konkurencіja, derzhavne reguljuvannja. K.: Znannja Ukraіni.

Ahmanova, O.S. (2007). Slovar’ lingvisticheskih terminov. M.: KomKniga.

Belan, Je.T. (2007). Formal’no-strukturnyj analiz terminov mezhdunarodnogo turizma v anglijskom jazyke. In Vestnik MGOU. Serija «Lingvistika». № 2, 92-100.

Vinogradova, L. V. (2011). Terminologija turizma anglijskogo i russkogo jazykov v sinhronnom i diahronnom aspektah: dissertacija ... kandidata filologicheskih nauk : 10.02.19.- Velikij Novgorod.

Vinokur, G.O. (1939). O nekotoryh javlenijah slovoobrazovanija v russkoj tehnicheskoj terminologii. In Trudy Mosk. in-ta istorii, filosofii i literatury. Sbornik statej po jazykovedeniju. (5), Z – 54.

Kubrjakova, E. S. (1974). Osnovy morfologicheskogo analiza. M.: Nauka.

Selіvanova, O.O. (1999). Aktual’nі naprjami suchasnoї lіngvіstiki (analіtichnij ogljad). – K.: Fіtosocіocentr.

Fogel’, G.B. (2005). Struktura, semantika ta leksikografіchna prezentacіja anglіjs’koі avtomobіl’noі termіnologіі: avtoreferat dis. … k-ta fіlol. nauk: 10.02.04 – Zaporіzhzhja.

Juzhakova, O.І. (2009). Formuvannja ukraіns’koі termіnologіі holodil’noі tehnіki: avtoreferat dis. … k-ta fіlol. nauk: 10.02.01 – Odesa, 2009. – 20 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002. – 227 с.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 4-е, стереотипное. – М.: Ком-Книга, 2007. – 576 с.

Белан Э.Т. Формально-структурный анализ терминов международного туризма в английском языке // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – № 2. – М., 2007. – С. 92-100.

Виноградова Л. В. Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19. – Великий Новгород, 2011. – 213 с.

Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г.О. Винокур // Труды Моск. ин-та истории, философии и литературы. Сборник статей по языковедению. Т.5. – М., 1939. – С.З-54.

Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука,1974. – 320 с.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) О.О. Селіванова. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 148 с.

Фогель Г.Б. Структура, семантика та лексикографічна презентація англійської автомобільної термінології: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Запоріжжя, 2005. – 20 с.

Южакова О.І. Формування української термінології холодильної техніки: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.01 – Одеса, 2009. – 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.