СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Автор(и)

  • К. О. Мулик Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.2(37).93670

Ключові слова:

соціальна педагогіка, соціальний педагог, монолог, мовлення, англійська мова

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення специфіки монологічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості. Визначено актуальність розвитку англомовного монологу майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери. Зроблено аналіз наукових досліджень і публікацій з питання вивчення монологічного англомовного мовлення.

Біографія автора

К. О. Мулик, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Mulyk K.O.

Посилання

Martynova, R.Iu. (2013). English for social teachers: navch. posibnyk dlia studentiv pedahohichnykh universytetiv. / R. Iu. Martynova, O. B. Aleksieieva, K. O. Mulyk. Odesa : vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych.

Nikolaieva, S.Iu., Sherstiuk, O.M. (2001). Suchasni pidkhody do vykladannia inozemnykh mov. In Inozemni movy. 1, 50 – 58.

Nikolaieva, S.Iu., Hryniuk, H.A. ta in. (1996). Stupeneva systema osvity v Ukraini ta systema navchannia inozemnykh mov. In Inozemni movy Kyiv. Lenvit. № 1.

Passov, E.Y. (1998). Kommunykatyvnoe ynoiazychnoe obrazovanye. Lypetsk. Lypetskyi hos. ped. Instytut.

Serafymova, M.A., Shaevych, A.M. (1988). Tematycheskye dyalohy. L., Prosveshchenye, 52 – 70.

Skalkyn, V.L. (1989). Obuchenye dyalohycheskoi rechy (na materyale anhlyiskoi rechy): Posobye dlia uchytelei. K., Rad. Shkola.

Skliarenko, N.K. (1999). Suchasni vymohy do vprav dlia formuvannia navychok i vmin. In Inozemni movy. 3, 3 – 8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-21

Номер

Розділ

Статті