ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУБКОНЦЕПТУ PRODIGY У РОМАНІ Р.ДАЛА “MATILDA”

Автор(и)

  • Л. В. Строченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118625

Ключові слова:

вербалізація, концепт, субконцепт, концептуальна ознака, геній

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові та мовленні, а саме – його структурної частини – субконцепту PRODIGY. В роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції лексичних одиниць genius та prodigy в англомовних словниках; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту у романі Р.Дала «Матильда».

Посилання

Antolohyya kontseptov (2005). Pod red. V.Y. Karasyka, Y.A. Sternyna. Tom 1. – Volhohrad: Paradyhma

Budahov, R.A. (1971). Ystoryya slov v ystoryy obshchestva / Ruben Aleksandrovych Budahov – M.: Prosveshchenye.

Efremova, D.A. (2013). Typi anhloyazichnikh byohrafyy vtoroy polovyni XX – nachala XXI veka / D.A. Efremova. In Fylolohyya y kul'tura. 1 (32), 142-145.

Kolehayeva, I.M. (2013). Pertseptyvne i kohnityvne bachennya svitu: onomasiolohichnyy aspekt. In Visnyk ONU imeni I.Mechnykova. – Tom 18. – Vyp. 2(6), 63-69.

Kolehayeva, I.M. (2014). Shcho nam pokazuye kartyna svitu: lyuds'kyy chynnyk onomasiolohichnykh protsesiv. In Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 164. Filolohichni nauky (Movoznavstvo), 8–11.

Mynchenkov, A.H., Horelova, A.A. (2015). Kontsept DISRESPECT y vozmozhnosty eho yzuchenyya. In Vestnyk Sankt-Peterburhskoho unyversyteta. – Vipusk 2, 122-130.

Selivanova, O. (2016). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: Dovkillya-K.

Stepanov, Yu.S. (2001). Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury / Yu.S. Stepanov: Yzd. 2-e, yspr. y dop. – M.: Akademycheskyy proekt.

Strochenko, L.V. (2016). Verbalizatsiya kontseptu GENIUS / HENIY v anhlomovnykh biohrafiyakh Leonardo da Vinchi. In Odes'kyy linhvistychnyy visnyk. – Vypusk 8, 51-54.

Khomchenkova, E.A. (2007). Fenomenolohyya henyal'nosty: ot antropnoy k sotsyokul'turnoy determynatsyy. Avtoref. dys … kand. filos. nauk: 09.00.13. – Omsk.

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.thefreedictionary.com/genius

Prodigy. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.thefreedictionary.com/prodigy

Roald Dahl. Matilda. – [Electronic resource]. – Mode of access:: http://jssisdubai.com/document/uploaded/matilda.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15

Номер

Розділ

Статті