МОВЛЕННЄВЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ A WORK OF GENIUS У НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259821

Ключові слова:

картина світу, концепт, концептуальні ознаки, лінгвогеніоніка, a work of genius

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту A WORK OF GENIUS / ГЕНІАЛЬНЕ ТВОРІННЯ у картині світу англомовного соціуму. Пропоноване дослідження виконано в межах лінгвогеніоніки, яка досліджує тлумачення феномену геніальності у мові загалом і в англійській мові зокрема. Матеріалом дослідження слугували спеціалізовані словники й енциклопедії, англомовні наукові тексти, а також Британський національний корпус. До спеціальних лінгвістичних методів, використаних у дослідженні, належать дефініційний, компонентний аналіз, які разом із застосуванням контекстуально-інтерпретаційного методу для вивчення мовленнєвого матеріалу уможливили проведення власне концептуального аналізу, спрямованого на виявлення структури концепту A WORK OF GENIUS / ГЕНІАЛЬНЕ ТВОРІННЯ у науковій картині світу. Аналіз наукових публікацій дозволив виокремити периферійні ознаки досліджуваного концепту в англомовній науковій картині світу, а саме: актуальність, важливість, випробування часом, загадковість, корисність, полісенсовість, універсальність. Англомовне концептуальне поле GENIUS складається з трьох сегментів, поєднаних циклічним зв’язком, кожен із яких позначений відповідним нуклеарним концептом: GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ, GENIUS / ГЕНІЙ та A WORK OF GENIUS / ГЕНІАЛЬНЕ ТВОРІННЯ. Онтологічний цикл складається з трьох наступних ланок: людина, наділена даром геніальності, створює шедевр, який визнається геніальним творінням (мистецтва або науки), і це надає його творцю статус генія. Кожна із цих ланок концептуалізується у відповідному нуклеарному концепті, які сукупно утворюють єдине концептуальне поле GENIUS. Наукова картина світу вирізняється наявністю невеликої периферії у структурі концепту, що можна пояснити широким використанням ядрових концептуальних ознак у наковому дискурсі. Перспективу дослідження вбачаємо у можливості подальших досліджень геніальних особистостей у парадигмі лінгвоперсонології, контрастивної лінгвістики, психолінгвістики тощо.

Посилання

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике. Вісник ХНУ. 2006. №725. С. 192-195.

British National Corpus. URL: https://www.english-corpora.org/bnc/

Famous paintings. URL: http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/last-supper-leonardo-davinci.htm

Genius. URL: psychologydictionary.org/genius/

Marsili L., Ricciardi L., Bologna M. Unraveling the asymmetry of Mona Lisa smile. Cortex. Volume 120. 2019. P. 607-610

Masterpieces. URL: https://masterpiecesociety.com/?s=genius

Simonton, D. Scientific genius is extinct. Nature 493, 602 (2013). https://doi.org/10.1038/493602a

Theory of relativity in real life. URL: https://www.livescience.com/58245-theory-of-relativity-in-real-life.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА