DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218219

СОМАТИЗМИ ЯК СКЛАДОВА ПЕРИФЕРІЙНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH

В. М. Смаглій

Анотація


Стаття присвячена дослідженню структури комплексного концепту WORD/LANGUAGE/SPEECH в англійській мові, зокрема, його периферійної зони на матеріалі соматизмів, тобто лексичних назв частин тіла. Ми прагнемо проаналізувати відповідний шар англійських одиниць, які у сукупності утворюють фрагмент наївної картини світу, який відбиває уявлення англомовного етносу про феномен мови і мовлення. Отже аналізуючи фразеологічний фонд мови, дослідник отримує доступ до «світобачення етносу» і «стереотипів його етносвідомості», причому в їх наївному варіанті. Отримані спостереження пропонують цікавий матеріал для порівняння із науковим баченням феномену людської мови. Як показує виконаний аналіз, переважна більшість розглядуваних ідіом, фразеологізмів і прислів’їв є образно трансформованими одиницями англійського вокабуляру. Феномен людської мови, мовленнєвої поведінки в тих чи тих ситуаціях спілкування висвітлюються в ідіоматиці у різноманітний спосіб. Виокремлену вибірку ідіоматичних одиниць у цілях ретельного аналізу було розподілено на кілька тематичних груп. Принцип поділу полягав у наявності певних опорних одиниць в аналізованому матеріалі. В залежності від таких опорних одиниць виокремлено різноманітні тематичні групи. Загалом перелік соматизмів налічує 29 одиниць, вжитих у різних фразеологічних утвореннях. Структуруючи дану підвибірку, ми виділили топонімічні зони соматизмів. У статті розглянуто фразеологічні одиниці групи "соматизми" у спадному порядку: від найчастотніших до найменш частотних, виокремлено топологічні зони соматизмів: голова, шия, тулуб, верхні кінцівки, нижні кінцівки, шкіра. Зони відрізняються як кількістю соматизмів, так і кількістю утворених із їх допомогою фразеологізмів. Як відомо, мовленнєва комунікація може відбуватись у двох модусах –  письмовому/візуальному і усному/аудіальному. Із цих двох фразеологічний фонд англійської мови висвітлює в переважній більшості тільки перший.

Ключові слова


периферійна зона; концепт; лексема; ідіома

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozlova, L.A. (2013) Otrazhenie etnokulturnyih osobennostey mentaliteta v sintaksicheskih kategoriyah agentivnosti/neagentivnosti (na materiale angliyskogo i russkogo yazyikov). [Reflection of the ethnocultural peculiarities of the mentality in the syntactic categories of agentivity / nonagentivity (on the material of the English and Russian languages)]. Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago, 532–538.

Kubryakova, E.S. (1991) Osobennosti rechevoy deyatelnosti i problemyi vnutrennego leksikona [The peculiarities of speech activity and problems of inner vocabulary] Chelovecheskiy faktor v yazyike. Yazyik i kartina mira. M.: Nauka. 141–172.

Kubryakova, E. S. (2004) Yazyik i znanie [Language and knowledge]: Na puti polucheniya znaniy o yazyike: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol yazyika v poznanii mira Ros. Akademiya nauk. In-t yazyikoznaniya. M.: Yazyiki slavyanskoy kulturyi.

Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2007) Kognitivnaya lingvistika. [Cognitive Linguistics] M.: AST: Vostok-Zapad. 314 s.

Terkulov, V.I. (2013) Chasti rechi i tozhdestvo nominatemyi. [Parts of speech and nominateme identity] Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago. Izd-e 2-e ispr. Chast 1. 25-31.

Shvachko, S.A. (2013) Diahronicheskaya pamyat slov.[Diachronical word memory] Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago. Izd-e 2-e ispr. Chast 1. 166–173.

Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English Forword by K. Quirk. Lnd.: Pearson Education Ltd. 1204 p.

Chafe, W. Discourse,Consciousness (1994), and Time. Chicago, Lnd: University of Chicago Press.

Langacker, R.W. (1991) Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Козлова Л.А. Отражение этнокультурных особенностей менталитета в синтаксических категориях агентивности/неагентивности (на материале английского и русского языков). Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С. 532– 538. 

Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы  внутреннего лексикона.  Человеческий фактор в языке. Язык  и картина мира. М.: Наука, 1991. С.141–172.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира Рос. Академия наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ.Восток-Запад, 2007. 314 с.

Теркулов В.И. Части речи и тождество номинатемы. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.25-31.

Швачко С.А. Диахроническая память слов. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.166–173.

Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Forword by K. Quirk. Lnd.: Pearson Education Ltd, 1999. 1204 p.

Chafe W. Discourse, Consciousness, and Time. Chicago, Lnd: University of Chicago Press, 1994. 327 p. 

Langacker R.W. Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin. 1991.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/ 

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.