DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211021

МАРГІНАЛЬНА ЗОНА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ SPEECH

В. М. Смаглій

Анотація


Концепт SPEECH слугує третім компонентом досліджуваного вербалізованого комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH. Відповідний сегмент номінативного поля комплексного концепту є найменшим у аналізованій вибірці. Це відбувається із кількох причин. По-перше, із 4 спеціалізованих словників лінгвістичної термінології в одному із них (ELL) немає окремої статті speech, хоча є цілий кластер статей, що містять відповідну лексему у складі термінологічних сполук (speech chain, speech community і т. п.). По-друге, значно меншою є загальна кількість словникових статей, що дефінують і характеризують цей концепт із різних боків за рахунок меншої кількості посилань від ядерних статей SPEECH. Загалом по всіх словниках налічується тільки 31 внутрішнє посилання і жодного зовнішнього. Окремо варто зауважити, що певна кількість посилочних статей дублюється в усіх трьох сегментах комплексного номінативного поля, яке вивчається у другому розділі дисертаційної праці. Звідси випливає, що лінгвістичні одиниці, дефіновані такими статтями, вже були детально проаналізовані. В маргінальну зону номінативного поля потрапляють терміни за посиланнями ІІ ступеня, тобто до відповідних статей було посилання із певної периферійної статті. Немало таких налічується у вибірці в зв’язку із периферійними статтями speech act і speech act theory. Вони експлікують значення термінів, що називають різні типи мовленнєвих актів і під-актів (в термінології Rouеledge). До маргінальної зони номінативного поля концепту SPEECH за посиланням другого ступеня із периферійної статті speech act потрапляє термінологічна одиниця felicity conditions. Окреме посилання міститься тільки в словнику Crystal, хоча тема заторкується в більшості словників.


Ключові слова


маргінальна зона; концепт; лексема; семема

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozlova, L.A. (2013). Otrazhenie etnokulturnyih osobennostey mentaliteta v sintaksicheskih kategoriyah agentivnosti/neagentivnosti (na materiale angliyskogo i russkogo yazyikov). [Reflection of the ethnocultural peculiarities of the mentality in the syntactic categories of agentivity / non-agentivity (on the material of the English and Russian languages)]. Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago, 532–538.

Kubryakova, E.S. (1991). Osobennosti rechevoy deyatelnosti i problemyi vnutrennego leksikona [The peculiarities of speech activity and problems of inner vocabulary] Chelovecheskiy faktor v yazyike. Yazyik i kartina mira. M.: Nauka, 141–172.

Kubryakova, E. S. (2004). Yazyik i znanie [Language and knowledge]: Na puti polucheniya znaniy o yazyike: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol yazyika v poznanii mira Ros. Akademiya nauk. In-t yazyikoznaniya. M.: Yazyiki slavyanskoy kulturyi.

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Kognitivnaya lingvistika. [Cognitive Linguistics]. M.: AST: Vostok-Zapad.

Terkulov, V.I. (2013). Chasti rechi i tozhdestvo nominatemyi. [Parts of speech and nominateme identity] Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago. Izd-e 2-e ispr. 1, 25-31.

Shvachko, S.A. (2013). Diahronicheskaya pamyat slov. [Diachronical word memory] Chelovek. Yazyik. Kultura: sbornik nauchnyih statey, posvyaschennyih 60-letnemu yubileyu prof. V.I.Karasika: v 2-h chastyah. Kiev: Izdat.dom D.Burago. Izd-e 2-e ispr. 1, 166–173.

Biber, D. et al. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English Forword by K. Quirk. Lnd.: Pearson Education Ltd.

Chafe, W. (1994). Discourse,Consciousness, and Time. Chicago, Lnd: University of Chicago Press.

Langacker, R.W. (1991). Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Козлова Л.А. Отражение этнокультурных особенностей менталитета в синтаксических категориях агентивности/неагентивности (на материале английского и русского языков). Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С. 532–538.

Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1991. С.141–172.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира Рос. Академия наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.

Теркулов В.И. Части речи и тождество номинатемы. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.25-31.

Швачко С.А. Диахроническая память слов. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.166–173.

Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Forword by K. Quirk. Lnd.: Pearson Education Ltd, 1999. 1204 p.

Chafe W. Discourse,Consciousness, and Time. Chicago, Lnd: University of Chicago Press, 1994. 327 p.

Langacker R.W. Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin. 1991.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.