DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.1(38).109436

Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах

Ю. О. Томчаковська

Анотація


Стаття присвячена контрастивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. В роботі розглядаються понятійні ознаки цих концептів на основі компонентного аналізу словникових дефініцій лексем-номінантів.


Ключові слова


концепт; понятійна ознака; компонентний аналіз; чарівність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Babaeva, E. V. (1997). Kul’turno-jazykovye harakteristiki otnoshenija k sobstvennosti (na materiale nemeckogo i russkogo jazykov) : avtoref. dis. kand. filol.nauk : 10.02.20. – Volgograd : VGPU.

Batalov, Je. Ja. Amerikanskie cennosti v sovremennom mire. [Electronic resource]. – Mode of access: http://wvAV.amstud.msu/ru/fulltext/texts/confl 995/batalov21 /htm.

Vorobyova, O. P. (2011). Kohnitolohiya yak eksperiyentsiynyy mif: metodyky kontseptual’noho analizu tekstu. In Aktual’ni problemy filolohichnoyi nauky ta pedahohichnoyi praktyky: Tezy III Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Dnipropetrovs’k, DNU imeni Olesya Honchara, 8−9 hrudnya 2011 r.). – Dnipropetrovs’k : DNU, 8–10.

Pimenova, M. V. (2007). Koncept SERDCE: Obraz. Ponjatie. Simvol. Kemerovo: KemGU.

Selivanova, O. O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: Dovkillya-K.

Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy. [Electronic resource]. – Mode of access: http://sum.in.ua/

Zhayvoronok, V. V. (2006). Znaky ukrayins’koyi etnokul’tury : slovnyk–dovidnyk. K. : Dovira.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/English

The Merriam-Webster Unabridged [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.merriam-webster.com/dictionary


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабаева Е. В. Культурно-языковые характеристики отношения к собственности (на материале немецкого и русского языков) : автореф. дис. канд. филол.наук : 10.02.20 /Елена Викторовна Бабаева. – Волгоград : ВГПУ, 1997. – 24 с.

Баталов Э. Я. Американские ценности в современном мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://wvAV.amstud.msu/ru/fulltext/texts/confl 995/batalov21 /htm.

Воробйова О. П. Когнітологія як експерієнційний міф: методики концептуального аналізу тексту / О. П. Воробйова // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 8−9 грудня 2011 р.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. − С. 8–10.

Пименова М. В. Концепт сердце: Образ. Понятие.Символ / М. В. Пименова : монография. – Кемерово : КемГУ, 2007. – 500 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія/О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Академічний тлумачний словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник–довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/English

The Merriam-Webster Unabridged [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.merriam-webster.com/dictionary

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.