№ 1 (38) (2017)

Зміст

Статті

Синергетичні фазові переходи у творах А.П. Чехова PDF (Русский)
Н. В. Абабіна С. 3-10.
Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень PDF
О. В. Антонов С. 11-19.
Наратив «графічного роману» в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) PDF
О. А. Бежан С. 20-27.
До проблеми вивчення мовного відображення перцептивної картини світу PDF (Русский)
А. І. Демчук C. 28-36.
Метафора та поетологія тексту PDF (Русский)
Б. П. Іванюк С. 37-49.
Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний комунікативний трансформ PDF
О. О. Калінюк С. 50-59.
Специфіка мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок Уельсу в умовах білінгвізму PDF (Русский)
Д. М. Карпова С. 60-67.
Сінергійно-сінергетичний підхід у дослідженні релігійного дискурсу PDF (Русский)
Н. О. Кравченко С. 68-76.
Лексико-семантична група “facial hair” в мові (мотиваційний аспект) PDF
Н. М. Мікава С. 77-80.
Топоніми як окремий розряд ономастичної лексики PDF (Русский)
Є. М. Музя С. 81-89.
Феномен «Indian Summer» у лінгвокульторологічному аспекті PDF (Русский)
К. С. Нетреба С. 90-99.
Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза PDF
І. П. Попік С. 100-106.
Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа PDF
А. Я. Савчук С. 107-115.
Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта PDF
Л. В. Строченко С. 116-121.
Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська С. 122-129.
Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект) PDF
Н. М. Тхор С. 130-137.
Меланхолійний модус ностальгії як пристрасті у вірші А. Ширяєва «Розчерк вітру. Взбігаю по клавішах – чорних, білих…» PDF (Русский)
С. О. Фокіна С. 138-145.
Можливості магічного реалізму як художнього засобу жіночого роману («Садові чари» Сари Ален) PDF
О. М. Черноземова С. 146-152.
Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів PDF
Г. В. Шевченко С. 153-159.
Основні різновиди дефініцій в юридичних текстах PDF (Русский)
Ю. В. Юлінецька С. 160-167.
Казка Шарля Перо та її модерністський варіант. Анджела Картер, як представник феномена «мідл-літератури» PDF (English)
В. В. Дмитрієва С. 168-175.

Рецензії

Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) PDF
О. Р. Валігура С. 176-177.
Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) PDF
В. В. Козловський С. 178-180.
Рецензія на монографію О.Л. Гармаш «Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація» PDF
І. М. Колегаєва С. 181-183.
Про Віктора Георгійовича Зінченко - вченого i людину PDF (Русский)
В. І. Силантьєва С. 184-189.