№ 1(38) (2017)

Зміст

Статті

Синергетичні фазові переходи у творах А.П. Чехова PDF (Русский)
Н. В. Абабіна 3-10
Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень PDF
О. В. Антонов 11-19
Наратив «графічного роману» в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) PDF
О. А. Бежан 20-27
До проблеми вивчення мовного відображення перцептивної картини світу PDF (Русский)
А. І. Демчук 28-36
Метафора та поетологія тексту PDF (Русский)
Б. П. Іванюк 37-49
Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний комунікативний трансформ PDF
О. О. Калінюк 50-59
Специфіка мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок Уельсу в умовах білінгвізму PDF (Русский)
Д. М. Карпова 60-67
Сінергійно-сінергетичний підхід у дослідженні релігійного дискурсу PDF (Русский)
Н. О. Кравченко 68-76
Лексико-семантична група “facial hair” в мові (мотиваційний аспект) PDF
Н. М. Мікава 77-80
Топоніми як окремий розряд ономастичної лексики PDF (Русский)
Є. М. Музя 81-89
Феномен «Indian Summer» у лінгвокульторологічному аспекті PDF (Русский)
К. С. Нетреба 90-99
Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза PDF
І. П. Попік 100-106
Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа PDF
А. Я. Савчук 107-115
Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта PDF
Л. В. Строченко 116-121
Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська 122-129
Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект) PDF
Н. М. Тхор 130-137
Меланхолійний модус ностальгії як пристрасті у вірші А. Ширяєва «Розчерк вітру. Взбігаю по клавішах – чорних, білих…» PDF (Русский)
С. О. Фокіна 138-145
Можливості магічного реалізму як художнього засобу жіночого роману («Садові чари» Сари Ален) PDF
О. М. Черноземова 146-152
Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів PDF
Г. В. Шевченко 153-159
Основні різновиди дефініцій в юридичних текстах PDF (Русский)
Ю. В. Юлінецька 160-167
Казка Шарля Перо та її модерністський варіант. Анджела Картер, як представник феномена «мідл-літератури» PDF (English)
В. В. Дмитрієва 168-175

Рецензії

Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) PDF
О. Р. Валігура 176-177
Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) PDF
В. В. Козловський 178-180
Рецензія на монографію О.Л. Гармаш «Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація» PDF
І. М. Колегаєва 181-183
Про Віктора Георгійовича Зінченко - вченого i людину PDF (Русский)
В. І. Силантьєва 184-189