DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.1(38).109497

Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект)

Н. М. Тхор

Анотація


Стаття присвячена вивченню семантичного аспекту стоматологічної термінології в англійській мові на матеріалі спеціалізованих та загальномовних словників. В роботі запропоновано тематичну класифікацію англомовних стоматологічних термінів.

Ключові слова


термінологія; термін; семантичний аспект; стоматологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vit, Ju.V. (2005). Terminologija i ee mesto v jazyke. In IV Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіja z pitan’ metodiki vikladannja іnozemnoї movi, pam’jatі profesora V.L. Skalkіna. 27-28 sіchnja 2005.: Zb. Nauk. prac’. – Odesa: Astroprint, 258-263.

Grinev, S.V. (1993). Vvedenie v terminovedenie. Moscow.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: Dovkillya-K.

Dental dictionary. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.dentpedia.info/dentaleducation/dental-dictionary

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language (1993). Danbury.

The Oxford English Reference Dictionary. (1996). Second Edition. – Oxford – New York.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вит Ю.В. Терминология и ее место в языке / Ю.В. Вит // IV Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови, пам’яті професора В.Л. Скалкіна. 27-28 січня 2005.: Зб. Наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2005.- С. 258-263.

Гринев С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. – М., 1993. – 250 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006.- 716 с

Dental dictionary. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.dentpedia.info/dentaleducation/dental-dictionary

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury, 1993. – 1216 p.

The Oxford English Reference Dictionary. – Second Edition. – Oxford – New York, 1996. – 1765 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.