DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.1(38).109503

Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів

Г. В. Шевченко

Анотація


У статті аналізуються особливості вживання вербальних та невербальних мовних засобів на основі англомовних виступів під час судових засідань. Загальні характерні граматичні риси аргументативного дискурсу та функціонування інтердискурсу розглядаються в межах юридичного дискурсу.

Ключові слова


аргументатація; судовий дискурс; апеляції; граматичні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Arutjunova, N. D. (1990). Diskurs. In Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar’ / N. D. Arutjunova. – M. : Sovetskaja Jenciklopedija, 136-137.

Belova, A. D. (1997). Lingvisticheskie aspekty argumentacii / A. D. Belova – Kiev.

Varnavskih, N.V. (2004). Tipologicheskie cherty rechevogo povedenija russko- i anglogovorjashhih advokatov ( pragmaticheskij podhod): dis. … kand. filol. nauk. – Rostovna-Donu.

Golev, N. D. (1999). Juridicheskij aspekt jazyka v lingvisticheskom osveshhenii / Jurislingvistika-1. Problemy i perspektivy. – Barnaul, 11-58

Kіstjanik, V. І. (2012). Pravova argumentacіja: suchasnі pіdhodi do її rozumіnnja v zarubіzhnih doslіdzhennjah / V. І. Kіstjanik. In Naukovі zapiski NaUKMA. Juridichnі nauki, 20-23.

Koval’, N. (2007). Movnі zasobi argumentacії v juridichnomu diskursі (na materіalі anglomovnih zakonodavchih ta sudovih dokumentіv) : dis... kand. nauk: spec.10.02.04 «Germans’kі movi» / N. Є. Koval’; nacіonal’nij unіversitet «L’vіvs’ka polіtehnіka». Іnstitut pіdpriєmnictva ta perspektivnih tehnologіj. – L’vіv.

American Casebook Series, (1964).

American Uniform Commercial Code

Feteris, E. (2010). Fundamentals of Legal Argumentation. – Argumentation Library 1 by Eveline T. Feteris.

Walton, D. N. (2006). Fundamentals of critical argumentation / D. N. Walton. – Cambridge University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Н. Д. Арутю- нова. – М. : Советская Энциклопедия, 1990. – С. 136-137.

Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова – Киев, 1997. – 300 с.

Варнавских Н.В. Типологические черты речевого поведения русско- и англоговорящих адвокатов ( прагматический подход): дис. … канд. филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2004.

Голев Н. Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении / Юрислингвисти- ка-1. Проблемы и перспективы. – Барнаул, 1999. – С. 11-58

Кістяник В. І. Правова аргументація: сучасні підходи до її розуміння в зарубіжних дослідженнях / В. І. Кістяник // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2012. – С. 20-23

Коваль Наталія Євгенівна. Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів) : дис... канд. наук: спец.10.02.04 «Германські мови» / Н. Є. Коваль; національний університет «Львівська політехніка». Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2007. – 184 с.

American Casebook Series, 1964

American Uniform Commercial Code

Feteris Е. Fundamentals of Legal Argumentation. – Argumentation Library 1 by Eveline T. Feteris. – 2010. – 204 р.

Walton D. N. Fundamentals of critical argumentation / D. N. Walton. – Cambridge University Press, 2006. – 343 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.