Специфіка мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок Уельсу в умовах білінгвізму

Д. М. Карпова

Анотація


Стаття присвячена вивченню специфіки мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок Уельсу в умовах білінгвізму. В роботі досліджуються просодичні характеристики англійського мовлення на території Уельсу.

Ключові слова


Уельс; білінгвізм; просодичний; мелодика; шкала

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vilihura, O. R. (2014). Klasyfikatsiia zahalno linhvistychnykh oznak movnoi interferentsii / O. R. Valihura. In Movy profesiinoi komunikatsii: linhvokulturnyi, kohnityvno-dyskursyvnyi, perekladoznavchyi ta metodychnyi aspekty. I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. – Kyiv, 3-5.

Fedotova, M. V. (2011). Melodycheskaia struktura voskhodiashche-nyskhodiashcheho tona kak marker vallyiskoho aktsenta v anhlyiskom yazike / M. V. Fedotov. In Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho lynhvystycheskoho unyversyteta. Seryia: Sotsyofonetyka zvuchashchei rechy. – Vyp. 1 (607), 233-244.

Coupland, H. (1990). English in Wales: Diversity, Conflict and Change / N. Coupland, A. R. Thomas. – Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters.

Parry, D. (1990). The Conservative English of Northern Carmarthenshire / D. Parry. In English in Wales. – Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters, 142-151.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вілігура О. Р. Класифікація загально лінгвістичних ознак мовної інтерференції / О. Р. Валігура // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. І Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2014. – С. 3-5.

Федотова М. В. Мелодическая структура восходяще-нисходящего тона как маркер валлийского акцента в английском языке / М. В. Федотова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Социофонетика звучащей речи. – Вып. 1 (607). – 2011. – С. 233-244.

Coupland H. English in Wales: Diversity, Conflict and Change / N. Coupland, A. R. Thomas. – Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters, 1990. – 295 p.

Parry D. The Conservative English of Northern Carmarthenshire / D. Parry // English in Wales. – Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters, 1990. – P. 142-151.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.1(38).109417

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.