ТЕМА НЕГАЦІЇ У ВЕРБАЛІЗОВАНОМУ ПОЛІ КОНЦЕПТА LAZINESS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285551

Ключові слова:

вербалізація, концепт, сема, заперечення, лінь

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепта LAZINESS. Актуальність роботи зумовлена тим, що приорітетним напрямком лінгвокогнітивістики наразі є дослідження вербалізованих концептів. Концептуалізація як один із основних процесів пізнавальної діяльності людини спрямована на осмислення інформації у психіці людини з метою виявлення змісту концептів. Метою статті є за можливості вичерпне визначення вербальних засобів актуалізації теми негації, складання переліку дефініційних ознак, що матеріалізують сему заперечення у вербалізованому полі концепта LAZINESS. У роботі семи розглядаються як найменші складові номінативного поля, наголошується, що за допомогою розщеплення значення на його складові частини формують та описують деталізований семний склад того чи іншого концепта. Було проаналізовано 456 дефініцій 21 прикметника у 8 словниках. Отриманий матеріал підлягав подальшому дефініційному аналізу, який показав провідну роль семантичного компонента заперечення чогось, відсутність чогось. У ході дослідження було сформовано синонімічний ряд англомовних лексем, переважно прикметників, що об’єднані темою лінивий, це прикметник LAZY, а також слова, які словники визначають як його синоніми. У статті проаналізовано дефініції лексичної одиниці LAZY в англомовних спеціалізованих словниках; проведено семний аналіз смислової парцели заперечення у складі номінативного поля вербалізованого концепта LAZINESS. Виявилося, що половина проаналізованих словникових дефініцій мають у своєму складі сему заперечення певної якості, стану, дії. Сему заперечення вербалізують частка not, іменники lack або participle lacking, частка no, прийменник without, префікси in- та un-, суфікс -less, префікс dis-, прикметник averse, префікс ir-, прислівник less, префікс non- та займенник nothing. У статті висвітлюється кількісна представленість семи заперечення у дефініціях прикметників-синонімів семеми LAZY.

Посилання

Holyk S. V. (2019). Kontsept: u poshukakh alhorytmu analizu. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii. Uzhhorod: Uzhhorod. nats. un-t, Vyp.17, 154–160.

Ivanova L. P. (2010). Obshhee jazykoznanie. Kurs lekcij. Nauchnoe posobie. Kyiv: Osvita Ukrainy.

Kolehaieva I. M. (2018). Konstruiuvannia nominatyvnoho polia kontseptu: etapy ta odynytsi. Zapysky z romano-hermanskoi filolohii. Odesa: Feniks, Vyp. 1, 121–127.

Poliuzhyn M. (2015). Poniattia, kontsept ta yoho struktura. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia : Filolohichni nauky. Movoznavstvo. Lutsk, No. 4, 212–222.

Popova Z., Sternin I. (2007). Kognitivnaja lingvistika. Moskva : AST : Vostok-Zapad.

Cambridge Dictionary (CD) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Collins English Dictionary (CED) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

Longman Dictionary of Contemporary English (LD) https://www.ldoceonline.com/

Merriam Webster Dictionary (MWD) https://www.merriam-webster.com/

Oxford English Dictionary (OED) https://en.oxforddictionaries.com/

American Heritage Dictionary (AHD) https://ahdictionary.com/word/search.html?q

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті