DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168851

АНГЛОМОВНИЙ КOНЦEПТ HAIR (соціокультурний аспект)

Н. М. Мікава

Анотація


Стаття присвячена розглядові особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR. Мета роботи полягає у розглядові соціально-культурних особливостей вербалізації англомовного концепту HAIR як фрагмента англомовної картини світу. В різних культурах волоссю приділялася особлива увага. З волоссям пов’язано безліч повір’їв і традицій у всіх культурах світу, що знаходить підтвердження у численних міфах. Досліджуваний англомовний концепт HAIR є фрагментом концептуальної картини світу, що відбивається у мовній картині світу, а саме в трьох її фрагментах, вербалізованих конституентами лексико-семантичних груп, виокремлених за соматичною ознакою: head hair, facial hair, body hair. Прототиповість короткого волосся для чоловіків та довгого для жінок закладена ще у Біблейських текстах. Відхилення від цього стандарту є маркером нетиповості і тому обговорюється у спеціальний спосіб. Надмірна довжина чоловічого волосся пояснюється, зокрема, у легендах про Самсона. Санкціонована відсутність / видалення волосся пов’язується із спеціальними ритуалами. Проведений аналіз показав, що аналізований концепт HAIR має такі аспекти вербалізації в англомовній картині світу як гендерний (male / female haircuts), віковий (white hair), професійний (military cuts), релігійний (tonsure) та соціально-груповий (mohawk, spiked hairstyle). Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розгляді виокремлених аспектів вербалізації на матеріалі англомовного художнього мовлення.

Ключові слова


концепт; лексико-семантична група; hair; соціокультурний аспект

Повний текст:

PDF

Посилання


Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Shkol’nikov, S. P. (1975). Prichjoski, golovnye ubory i ukrashenija dlja sceny: uchebnoe posobie dlja studentov teatral’nyh uchebnyh zavedenij. Minsk: Vyshjejshaja shkola.

Sherrow, V. (2006). Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Hair – [Electronic resource]. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair – [Electronic resource]. – Mode of access: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Школьников С. П. Причёски, головные уборы и украшения для сцены: учебное пособие для студентов театральных учебных заведений. Минск: Вышэйшая школа, 1975. 223 с.

Sherrow V. Encyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006. 450 p.

Hair – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hairstyles

History of hair – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://thehistoryofthehairsworld.com/hair_mythology.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.