DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168877

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ GENIUS В АФОРИЗМАХ

Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові, а саме – розгляду афоризмів із компонентом genius. Згідно з думкою представників семантико-когнітивного підходу, концепт є базовою одиницею ментального коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуальних ознак; це є результат індивідуального та соціального пізнання світу. Концептуальні ознаки містять поняттєву інформацію про відповідний об’єкт чи феномен. Таким чином, представники даного підходу розглядають мову як один із найважливіших засобів пізнання та коцептуалізації світу. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Афоризм визначається як короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподівано парадоксальній. У ході дослідження було проаналізовано 100 англомовних афоризмів із компонентом genius. Встановлено, що у даних крилатих висловах реалізуються декілька моделей концептуальної метафори. Концептуальна метафора є головним засобом концептуальної системи людини, за допомогою якої ми розуміємо і сприймаємо один тип об’єктів у термінах об’єктів іншого типу. Проведене дослідження уможливило виокремлення декількох концептуальних метафор, зокрема, GENIUSISMADNESS, GENIUSISFIRE, GENIUSISWORK, GENIUSISPRECIOUS, GENIUSISENEMY, GENIUSISSIMPLE.

Ключові слова


концепт; афоризм; концептуальна метафора; genius

Повний текст:

PDF

Посилання


Krongauz, M.A. (2001). Semantika. M.: Ros. gos. gumanit. un-t.

Lakoff, D., Johnson, M. (1990). Metafory, kotorymi my zhivem: Per. s angl. In Teoriya metafory. Sbornik. M.: Progress, 387-415.

MakKormak, E. (1990). Kognitivnaya teoriya metafory. In Teoriya metafory. Sbornik. M.: Progress, 358-386.

Martyniuk, A. P. (2009). Perspektyvy dyskursyvnoho napriamku doslidzhennia kontseptiv. In Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Kharkiv: KhNU imeni V.N.Karazina, № 837, 14–18.

Popova, Z.D., Sternin, Y.A. (2007). Kognytyvnaya lyngvystyka. Monografiya. Moscow: AST: Vostok-Zapad.

Shevchenko, I.S. (2006). Podkhody k analizu kontsepta v sovremennoy kognitivnoy lingvistike [Approaches to the analysis of concept in modern cognitive linguistics.]. Vísnik KHNU, 725, 192-195.

Croft, W. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Haskell, R.E. (1987). Structural Metaphor and Cognition. In Cognition and Symbolic Structures. N.Y.: Norwood, 60-87.

Slovnyk literaturoznavchih terminiv. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://ukrlit.net/info/dict/5yef1.html

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.brainyquote.com/topics/genius


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кронгауз М.А. Семантика. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 399 с.

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. // Теория метафоры. Сборник. М.: Прогресс, 1990. С. 387-415.

МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. Сборник. М.: Прогресс, 1990. С. 358-386.

Мартинюк А. П. Перспективи дискурсивного напрямку дослідження концептів / А. П. Мартинюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – № 837. – С. 14–18.

Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика. Монография [Текст] / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314с.

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике // Вісник ХНУ. 2006. №725. С. 192-195.

Croft W. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 356 p.

Haskell R.E. Structural Metaphor and Cognition // Cognition and Symbolic Structures. N.Y.: Norwood, 1987. P. 60-87.

Словник літературознавчих термінів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrlit.net/info/dict/5yef1.html

Genius. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.brainyquote.com/topics/genius

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.