DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.1(36).78687

ІДІОМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СЕГМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY/БЕЗПЕКА

К. С. Лектоваров

Анотація


Стаття висвітлює формальні та семантичні характеристики вербального поля концепту SECURITY/ БЕЗПЕКА, зокрема тієї його частини, яка реалізована ідіоматичними одиницями зі спільною семантикою людська діяльність.


Ключові слова


концепт; вербальне поле; ідіома

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Brovchenko, I.V. (2012). Sostavljajushhie metafory s pozicij tradicionnoj i kognitivnoj teorij. In Vіsnik Harkіvs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іmenі V.N.Karazіna. Harkіv: HNU іmenі V.N.Karazіna, 897, 54–59.

Istorija svitovoyi kul’turi: Navch.posibnik (1999). Kerivnik avt..kolektivu L.T.Levchuk. – 2-ge vid., pererob. i dop. Kiyiv: Libid’.

Karmin, A.S., Novikova, E.S. (2008). Kul’turologija. SPb.: Piter.

Selivanova, O. O. (2012). Svit svidomosti v movi. Monografichne vidannja. Cherkasi: Ju.Chabanenko.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бровченко И.В. Составляющие метафоры с позиций традиционной и когнитивной теорий / И.В. Бровченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – №897. – С.54–59.

Історія світової культури: Навч.посібник/ Керівник авт..колективу Л.Т.Левчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Либідь, 1999. – 368 с.

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2008.–464 с.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Монографічне видання. – Черкаси: Ю.Чабаненко. 2012. – 488 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.