МОТИВУЮЧІ ОЗНАКИ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТА TEXTILE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259808

Ключові слова:

textile, концепт, мотивуюча ознака, внутрішня форма слова, етимологічний аналіз

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотивуючих ознак лінгвокультурологічного концепту TEXTILE в англійській мові. Роботу виконано в межах когнітивної наукової парадигми, зокрема, лінгвоконцептології та лінгвокультуроогії. Незважаючи на достатньо велику кількість праць, присвячених дослідженню мотивуючих ознак концептів в англійській мові, варто констатувати, що концепт TEXTILE наразі не був детально досліджений. Ґрунтуючись на тому, що під мотивуючими ознаками розуміється внутрішня форма слова, його етимологія, задля їх виявлення використовувався етимологічний аналіз на основі порівняльно-історичного методу. Матеріалом дослідження слугували етимологічні словники, загальні тлумачні словники англійської мови та спеціальні словники текстильної термінології. Шляхом етимологічного дослідження англійської лексеми textile було виявлено, що її вихідною формою було похідне від праіндоєвропейського кореня зі значенням “ткати, плести”. В результаті дослідження статей етимологічних словників англійської мови було виявлено 7 основних мотивуючих ознак досліджуваного концепту, а саме: canvas, cloth, fabric, texture, tissue, web та woven. Джерелом походження вищезгаданих англійських лексем були як германські, так і романські мови. Три з них походять від старофранцузської мови, це такі лексеми, як canvas, fabric та tissue; англійські лексеми cloth, web та weave (woven) походять від прагерманської мови; а лексема texture - від середньофранцузької мови. Зазначається також поступове збільшення об’єму структури концепту за рахунок виникнення нових семантичних компонентів, які відображають сучасне розуміння досліджуваного концепту. Перспектива розпочатого дослідження вбачається у подальшому вивченні вербалізованого концепту TEXTILE в англійській мові.

Посилання

Пименова М. В. Методика анализа и теоретические установки кемеровской школы концептуальных исследований. Науковий вiсник Херсоньского державного унiверситету. Серiя «Лiнгвiстика». 2013. Вип. 18. С. 50–59.

Полюжин М.М. Поняття, концепт та його структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. Вип. 4. С. 214-224

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем'єр, 2008. 332 с.

Потапенко С.І. Лінгвоконцептологія. К.: Освіта України, 2010. 336 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с.

Dictionary of Fiber and Textile Technology. Kosa, 7th edition, 1999. 258p.

Johnson’s Dictionary of the English language URL: https://collections.nlm.nih.gov/bookviewer?PID=nlm:nlmuid-0037263X2-mvpart

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com

Skeat, Walter W. An etymological dictionary of the English language URL: https://archive.org/details/etymologicaldict00skeauoft/page/632/mode/2up

Webster’s Dictionary URL: https://www.merriam-webster.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА