DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186253

АСОЦІАТИВНІ ОЗНАКИ АНГЛОМОВНОГО концепту GENIUS

Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові, а саме – розгляду його асоціативних ознак. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Структура лінгвокультурного концепту включає в себе образну, асоціативну, понятійну та етимологічну складові. Етимологічна складова визначає внутрішню форму слова ключовим репрезентантом концепту. Асоціативна складова формулює домінантні асоціативні відносини (тематичні, парадигматичні, синтагматичні), в які вступають мовні репрезентанти концепту. Понятійна складова концепту визначається лексичним значенням лексем-репрезентантів. Образна складова концепту може включати в себе яскраво-чуттєве представлення (перцептивний образ), а також поєднання концептуальних метафор, що об’єктивують концепт у мові. Згідно із наведеним вище визначенням асоціативної складової концепту, виокремлюємо номінативні одиниці, які є семантично спорідненими із ключовою одиницею genius, а саме: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентний аналіз показав, що вказані синонімічні номінативні одиниці мають одну спільну ознаку – високий рівень інтелекту та, як правило, входять до розмовного прошарку англійської мови. Проведений аналіз мовленнєвого втілення уможливив виокремлення таких концептуальних асоціативних ознак: страждання через нерозуміння оточуючих, мстивість.

Ключові слова


концепт; асоціативні ознаки; genius

Повний текст:

PDF

Посилання


Popova, Z.D., Sternin, Y.A. (2007). Kognytyvnaya lyngvystyka. Monografiya. Moscow: AST: Vostok-Zapad.

Shevchenko, I.S. (2006). Podkhody k analizu kontsepta v sovremennoy kognitivnoy lingvistike [Approaches to the analysis of concept in modern cognitive linguistics.]. Vísnik KHNU, 725, 192195.

Genius. [Electronic resource]. Mode of access: https://www.brainyquote.com/topics/genius

Roald Dahl. Matilda. – [Electronic resource]. – Mode of access:: http://jssisdubai.com/ document/uploaded/matilda.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика. Монография. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314с.

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике. Вісник ХНУ. 2006. №725. С. 192-195.

Genius. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.brainyquote.com/topics/genius

Roald Dahl. Matilda. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jssisdubai.com/ document/uploaded/matilda.pdf 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.