ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ AGE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268211

Ключові слова:

концепт, лінгвокультурологія, фразеологізм, age

Анотація

Стаття присвячена аналізу лінгвокультурологічного аспекту вербалізації англомовного концепту AGE. Серед напрямів сучасної лінгвокультурології виділяють фразеологічно орієнтований, що вивчає культурно маркований зміст фразеологічних одиниць різних мов, і лексикографічний, що має прикладну спрямованість на укладання різних словників, які несуть культурну інформацію. Наше дослідження виконано в межах першого напряму та ґрунтується на аналізі англомовних фразеологізмів із компонентом age. Мета нашого дослідження полягає в аналізі лінгвокультурного аспекту англомовного концепту AGE. Аналіз фразеологічної вибірки показав, що оцінне забарвлення мають в основному одиниці, які вербалізують молодість та старість, створюючи свого роду опозицію між цими віковими періодами життя. Віковий період молодості представлений у досліджених фразеологізмах лексемами young, baby, children. Зафіксовані ідіоми, які містять зазначені лексеми, актуалізують у першу чергу такі ознаки як недосвідченість, необізнаність, які, на наш погляд, мають дещо негативне забарвлення. Позитивна конотація зафіксована при актуалізації ознак невинності та свіжості поглядів молодих людей. Недосвідченості та необізнаності молодих протиставляється життєвий досвід та мудрість старого покоління. Проте, поряд із позитивною оцінкою досвіду та мудрості старшого покоління зустрічаються і ідіоми, що містять презирливе та іронічне ставлення до його представників, яке вмотивоване нездатністю до змін, буркотливим характером тощо. Таким чином, проведений лінгвокультурологічний аналіз вербалізації досліджуваного концепту в англійській мові на матеріалі фразеологічних зворотів показав, що для англомовної культури стереотипним є протиставлення двох вікових періодів — молодості та старості, причому їм обом притаманні риси, які мають як позитивні, так і негативні оцінки мовців.

Посилання

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 196 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Idioms. URL: https://www.theidioms.com/

Idioms and phrases. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті