DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51790

Індивідуальний ергонімічний фрейм

О. Ю. Карпенко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню організації ергонімічних концептів у ментальному лексиконі людини. Пропонується розділити єдиний ергонімічний фрейм на чотири кола, у які шикуються ергоніми, в залежності від результатів процесів концептуалізації та категоризації відповідної інформації у довгостроковій пам’яті індивіда.


Ключові слова


ергонім; концепт; ергонімічний фрейм; ментальний лексикон

Посилання


Bespalova, A.V. (1989). Strukturno-semanticheskie modeli jergonimov i ih upotreblenie v sovremennom anglijskom jazyke. (Na materiale nazvanij kompanij). Avtoref.dis. … kand.filol. nauk. Odessa.

Kutuza, N.V. (2003). Strukturno-semantichnі modelі ergonіmіv (na materіalі ergonіmіkonu m.Odesi). Avtoref.dis. ... kand.fіlol.nauk. Odesa.

Mіkіna, O.G. (1993). Nomіnacіjnі procesi u suchasnіj evropejs›kіj ergonіmії. Avtoref.dis. ... kand.fіlol.nauk. Donec’k.

Poljuzhin, M.M. (2001). Kognіcіja jak specіal’nij tip nabuvannja znan’ ta pererobki іnformacії. In Problemi romano-germans’koї fіlologії. Zb.nauk.prac’. Uzhgorod: Mistec’ka lіnіja, 3-8.

Torchins’kij, M.M. (2008). Struktura onіmіchnogo prostoru ukraїns’koї movi. Hmel’nic’kij: Avіst.

Shestakova, S.O. (2002). Leksiko-semantichnі іnnovacії u sistemі suchasnoї ukraїns’koї nomіnacії (na materіalі ergonіmіv і pragmonіmіv). Aftoref.dis. … kand.fіlol.nauk. Harkіv.

Lehrer, A. (1992). Names and Naming: Why We Need Fields and Frames. In Frames, Fields, and Contrasts. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assiciates, 123-142.

Kiev. Jenciklopedicheskij spravochnik. (1985). K.: USJe.

Podol’skaja, N.V. (1988). Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii. M.: Nauka.

Rum, A.R.U. (1999). Velikobritanija. Lingvostranovedcheskij slovar’. M.: Rus.jazyk.

Wilde, O. (1979). Selections from. (2). M.: Progress.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беспалова А.В. Структурно-семантические модели эргонимов и их употребление в современном английском языке (На материале названий компаний): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Одесса, 1989. – 16 с.

Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м.Одеси): автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Одеса, 2003. – 18 с.

Мікіна О.Г. Номінаційні процеси у сучасній європейській ергонімії: автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Донецьк, 1993. – 21 с.

Полюжин М.М. Когніція як спеціальний тип набування знань та переробки інформації // Проблеми романо-германської філології. Зб.наук.праць. – Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – С. 3-8.

Торчинський М.М. Структура онімічного простору української мови. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 546 с.

Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів): автореф. дис. … канд. філол. наук. – Харків, 2002. – 15 с.

Lehrer A. Names and Naming: Why We Need Fields and Frames // Frames, Fields, and Contrasts. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assiciates, 1992. – P. 123-142.

Киев. Энциклопедический справочник / Под.ред. А.В.Кудрицкого. – 2-е изд. – К.: УСЭ, 1985. – 759 с.

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – 2-е изд. – М.: Наука, 1988. – 189 с.

Рум А.Р.У. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус.язык, 1999. – 559 с.

Wilde O. Selections from. – M.: Progress, 1979. – V. 2. - 444 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.