№ 1(34) (2015)

Ювілейний, присвячений 65-річчю доктора філологічних наук, професора Колегаєвої І.М.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій PDF
Н. І. Андрейчук 8-14
Поетика спонтанності постмодерністського наративу PDF
О. А. Бабелюк 15-24
Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф PDF
О. П. Воробйова 25-30
Текст у науковій творчості професора Ірини Михайлівни Колегаєвої PDF (Русский)
Т. І. Домброван 31-36
Мова, мислення та мистецтво (діалектика взаємовідношень) PDF
О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк 37-46
Поточний рік vs. поточний рахунок: європейський контекст мовного образу PDF
М. І. Зубов 47-52
Індивідуальний ергонімічний фрейм
О. Ю. Карпенко 53-59
Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту PDF
Н. В. Кондратенко 60-65
Про нетрадиційний нарратив PDF (Русский)
В. А. Кухаренко 66-72
Стратегiї адресацiї в профетичному дискурсi PDF (Русский)
А. Е. Левицький 73-79
Стратегія як базовий інструмент когнітивного аналізу комунікації PDF (Русский)
А. П. Мартинюк 80-89
Англійська ідентичність як лінгвокультурний гіперконцепт PDF (Русский)
О. П. Матузкова 90-95
Мовленнєва мімікрія як комунікативна гра: гештальт-аналіз PDF (Русский)
І. Б. Морозова 96-107
Модифікації базової тональності неправдивих висловлень PDF
О. І. Морозова 108-114
Самоорганізація когнітивної системи при створенні мовленнєвого твору: переваги та обмеження PDF (Русский)
Л. С. Піхтовнікова 115-125
Неупередженість чи війна слів? PDF (Русский)
С. І. Потапенко 126-132
Біокогнітивна сутність оцінки PDF
Г. І. Приходько 133-137
Зевгма: навчальний матеріал з питаннями і завданнями PDF (Русский)
Н. М. Разінкіна 138-142
Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу PDF
О. В. Ребрій 143-150
Шекспірівська феноменологія як інтертекстова реальність PDF (Русский)
В. О. Самохіна 151-157
Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та його українського перекладу) PDF
О. О. Селіванова 158-166
Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу PDF
Л. В. Солощук 167-174
Суб’єкт художньої комунікації та комунікативні парадигми художніх творів у концепції І.М. Колегаєвої PDF (Русский)
О. Г. Фоменко 175-183
Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній парадигмі оцінювання PDF
С. О. Швачко 184-188
Етюди про інтердискурсивності PDF (Русский)
І. С. Шевченко 189-195
Джеймс Тербер як майстер пародії: інтердискурсивний підхід PDF (English)
О. М. Ільченко 196-204
Просодичні та кінетичні засоби агресивного впливу у політичній комунікації PDF (English)
Н. В. Петлюченко 205-211