DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51885

Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та його українського перекладу)

О. О. Селіванова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню метафоричних трансформацій у перекладі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Такі трансформації розглядаємо як синонімічну заміну. Виокремлено деметафоризацію – заміну метафоричного значення слова в перекладі неметафоричним відповідником, метафоризацію – заміну прямого значення метафоричним синонімом, трансметафоризацію – заміну донорської зони концептуальних метафор відповідників, а також заміну компонента донорської зони за умови її збереження. Проаналізовано вплив таких замін на формування функціонально-комунікативної еквівалентності тексту оригіналу й перекладу.


Ключові слова


переклад; еквівалентність; трансформація; метафора; донорська зона; реціпієнтна зона

Повний текст:

PDF

Посилання


Barhudarov, L. S. (1975). Jazyk i perevod. Voprosy obshhej i chastnoj teorii perevoda. M. : Mezhdunarodnye otnoshenija.

Komissarov, V. N. (2000). Obshhaja teorija perevoda: Uchebnoe posobie. M. : «CheRo», sovmestno s «Jurajt».

Latyshev, L. K. (1981). Kurs perevoda (jekvivalentnost’ i sposoby ee dostizhenija). M. : Mezhdunarodnye otnoshenija.

Levickaja, T. R., Fiterman, A. M. (1963). Teorija i praktika perevoda s anglijskogo na russkij. M. : Literatura na inostrannyh jazykah.

Min’jar-Beloruchev, R. K. (1996). Teorija i metody perevoda. M. : Moskovskij licej.

Recker, Ja. I. (1974). Teorija perevoda i perevodcheskaja praktika. M. : Mezhdunarodnye otnoshenija.

Selivanova, E. A. (2004). Strategii i taktiki perevodchika v dialogicheskoj modeli vtorichnoj kommunikacii. Vіsnik Harkіvs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu. Serіja romano-germans’ka fіlologіja. Problemi perekladu ta іnshomovnoї komunіkacії. (611), 3−7.

Selіvanova, O. O. (2011). Lіngvіstichna enciklopedіja. Poltava : Dovkіllja-K.

Selіvanova, O. O. (2012). Svіt svіdomostі v movі. Cherkasi : Vid-vo Ju. Chabanenko.

Ter-Minasova, S. G. (2004). Jazyk i mezhkul’turnaja kommunikacija. M. : Izd-vo MGU.

Shvejcer, A. D. (1988). Teorija perevoda: Status, problemy, aspekty. M. : Nauka.

Bulgakov, M. A. (1988). Master i Margarita. Roman. Rasskazy. M.: Hudozhestvennaja literatura.

Bulgakov, M. O. (2006). Majster і Margarita. Roman. Harkіv : Folіo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. − М. : Международные отношения, 1975. − 239 с.

Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: Учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : «ЧеРо», совместно с «Юрайт», 2000. – 136 с.

Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность и способы ее достижения) /Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981. – 248 с.

Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Теория и практика перевода с английского на русский / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. − М. : Литература на иностранных языках, 1963.− 125 с.

Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Московский лицей, 1996. – 208 с.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. − М. : Международные отношения, 1974. – 216 с.

Селиванова Е. А. Стратегии и тактики переводчика в диалогической модели вторичной коммуникации / Е. А. Селиванова // Вісник Харківського національного університету. Серія романо-германська філологія. Проблеми перекладу та іншомовної комунікації. – Харків : Константа, 2004. – № 611. – С. 3−7.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. − Полтава : Довкілля-К, 2011. − 844 с.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові / О. О. Селіванова. − Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2012. − 488 с.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. − М. : Изд-во МГУ, 2004. − 352 с.

Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Роман. Рассказы / М. А. Булгаков. − М. : Художественная литература, 1988. − 480 с.

Булгаков М. О. Майстер і Маргарита. Роман / Переклад з рос. М. А. Білоруса / М. О. Булгаков. − Харків : Фоліо, 2006. − 415 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.