DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51890

Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу

Л. В. Солощук

Анотація


У статті розглядаються особливості організації комунікативних практик дискурсивної особистості, яка діє у континуальному полікодовому комунікативному просторі. Особлива увага приділяється ролі індивідуально означених смислів невербальних компонентів комунікації у забезпеченні цілісності комунікативного процесу.


Ключові слова


дискурсивна особистість; індивідуально означений смисл; невербальний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Get’man, Z.O. (2000). Ponjattja “іnterakcії” v tekstolіgvіsticі. Naukovij vіsnik kafedri JuNESKO Kiїv. derzh. lіngv. un-tu. Ser. Fіlologіja, pedagogіka і psihologіja. (3A), 325-329.

Karasik, V.I. (2002). Jazykovoj krug: lichnost’, koncept i diskurs. Volgograd: Peremena.

Karaulov, Ju.N. (2007). Russkij jazyk i jazykovaja lichnost’. M.: Izd-vo LKI.

Kljuev, E.V. (2002). Rechevaja kommunikacija. Uspeshnost’ rechevogo vzaimodejstvija. M.: RIPOL KLASSIK.

Sedov, K.F. (2004). Diskurs i lichnost’: Jevoljucija kommunikativnoj kompetencii. M.: Labirint.

Serjakova, I.I. (2012). Neverbal’nyj znak kommunikacii v anglojazychnyh diskursivnyh praktikah. K. : Izd. centr KNLU.

Soloshhuk, L.V. (2009). Vzaєmodіja verbal’nih і neverbal’nih komponentіv komunіkacії u suchasnomu anglomovnomu diskursі / dis. … doktora fіlol. nauk: 10.02.04. Kiїv.

Sorokin, Ju.A. (2003). Chelovek govorjashhij v ego modusah i otnoshenijah. In Massovaja kul’tura na rubezhe XX-XXI vekov: Chelovek i ego diskurs: sb. nauch. tr. M.: Azbukovnik, 7-23.

Susov, I.P. (1989). Lichnost’ kak sub’ekt jazykovogo obshhenija. In Lichnostnye aspekty jazykovogo obshhenija : mezhvuz. sb. nauch. tr. Kalinin: Kalinin. gos. un-t, 9-16.

Chernjavskaja, V.E. (2011). Kakie granicy nuzhny lingvistu? Polikodovaja kommunikacija vs “logocentricheskaja gordynja” lingvistov. Kommunikacija v polikodovom prostranstve: jazykovye, kul’turologicheskie i didakticheskie aspekty : Materialy 1-j Mezhdunarodnoj Nauchno-prakticheskoj konferencii, 11-13 maja 2011. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj politehnicheskij universitet, 7-8.

Goddard, C., Wierzbicka, A. (2000). Discourse and Culture. Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London: Sage Publications Ltd. (2), 231-257.

Kecskes, I. (2012). A Socio-cognitive Approach to Pragmatics. New Developments in Linguistic Pragmatics : Book of Abstracts of the 6th Lodz Symposium NDLP2012, 26-28 May 2012. Lodz, Poland, 15.

Vanderveken, D. (2012). Formal Discourse Pragmatics. Metodichnі ta psihologopedagogіchnі problemi vikladannja іnozemnih mov na suchasnomu etapі : materіali V Mіzhnarodnoї naukovo-metodichnoї konferencії, 22 listopada 2012 r. Harkіv : Harkіvs’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі V.N. Karazіna, 31-32.

Brown, S. (2001). Slow Heat in Heaven. New York: Warner Books, Inc.

Collins, J. (1997). Vendetta. Lucky’s Revenge. New York: Harper Paperbacks.

Stepmom. – Screenplay by R. Bass. – http://www.awesomefilm.com/script/stepmom.html.

Warren, R.P. (1979). All the King’s Men. M.: Progress Publishers.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гетьман З.О. Поняття “інтеракції” в текстолігвістиці / З.О. Гетьман // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. держ. лінгв. ун-ту. Сер. Філологія, педагогіка і психологія. – 2000. – Вип. 3А. – С. 325-329.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепт и дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 474 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов: Изд-е 6-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 261 с.

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. Успешность речевого взаимодействия / Евгений Васильевич Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.

Седов К.Ф. Дискурс и личность: Эволюция коммуникативной компетенции / Константин Федорович Седов. – М.: Лабиринт, 2004. – 320 с.

Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : [монографія] / Ирина Ивановна Серякова. – К. : Изд. центр КНЛУ, 2012. – 280 с.

Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі / дис. … доктора філол. наук: 10.02.04 / Солощук Людмила Василівна. – Київ, 2009. – 469 с.

Сорокин Ю.А. Человек говорящий в его модусах и отношениях / Ю.А. Сорокин // Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ1 веков: Человек и его дискурс : сб. науч. тр. – М.: Азбуковник, 2003. – С. 7-23.

Сусов И.П. Личность как субъект языкового общения / И.П. Сусов // Личностные аспекты языкового общения : межвуз. сб. науч. тр. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1989. – С. 9-16.

Чернявская В.Е. Какие границы нужны лингвисту? Поликодовая коммуникация vs “логоцентрическая гордыня” лингвистов / В.Е. Чернявская // Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты : Материалы 1-й Международной Научно-практической конференции, 11-13 мая 2011. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2011. – С. 7-8.

Goddard C. Discourse and Culture / C. Goddard, A. Wierzbicka // Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. – London: Sage Publications Ltd, 2000. – Vol. 2. – P. 231-257.

Kecskes I. A Socio-cognitive Approach to Pragmatics / I. Kecskes // New Developments in Linguistic Pragmatics : Book of Abstracts of the 6th Lodz Symposium NDLP2012, 26-28 May 2012. – Lodz, Poland, 2012. – P. 15.

Vanderveken D. Formal Discourse Pragmatics / D. Vanderveken // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 22 листопада 2012 р. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 31-32.

Brown S. Slow Heat in Heaven / S. Brown. – New York: Warner Books, Inc., 2001. – 456 p.

Collins J. Vendetta. Lucky’s Revenge / J. Collins. – New York: Harper Paperbacks, 1997. – 608 p.

Stepmom. – Screenplay by R. Bass. -http://www.awesomefilm.com/script/stepmom.html. – 90 p.

Warren R.P. All the King’s Men / R.P. Warren. – M.: Progress Publishers, 1979. – 448 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.