DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51780

Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій

Н. І. Андрейчук

Анотація


Стаття присвячена розгляду лінгвосеміотичної інтерпретації як методу аналізу тексту. Запропоноване лінгвосеміотичне бачення комунікативного процесу ґрунтується на його тлумаченні як процесу кодування, декодування та перекодування структур смислу із застосуванням лінгвокультурного простору як моделі життєвого світу людини, яка одночасно слугує моделлю інтерпретації. Постулюється, що лінгвокультурний простір як лінгвосеміотична категорія може бути використаний для тлумачення репродуктивної інтерпретації як методу перекладознавчого аналізу. Сформульовано низку канонів, які є визначальними для застосування лінгвосеміотичного підходу у перекладознавчих студіях.


Ключові слова


лінгвосеміотична інтерпретація; життєвий світ людини; лінгвокультурний простір; закодований/декодований/перекодований текст; репродуктивна інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreichuk, N. (2012). Interpretanta yak liudskyi chynnyk movnoho semiozysu. Movoznavstvo, (3), 65-74.

Andreichuk, N. (2011). Semiotyka linhvokulturnoho prostoru Anhlii kintsia XV – pochatku XVII stolittia: Monohrafiia. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky.

Batsevych, F.S. (2008). Filosofiia movy : Istoriia linhvofilosofskykh uchen : pidruchnyk. Kyiv: «Akademiia».

Gusserl’, Je. (2004). Krizis evropejskih nauk i transcendental’naja fenomenologija. SPb. : Vladimir Dal’.

Gusserl’, Je. (1986). Krizis evropejskogo chelovechestva i filosofija. Voprosy filosofii, (3), 101 – 116.

Kolehaieva, I.M. (1996). Literaturnyi tvir i inshomovna chytatska audytoriia (komunikatyvni aspekty tekstovykh transformatsii). Shchorichni zapysky z ukrainskoho movoznavstva. Opera annua in linguistica ucrainiana, (3), 9 – 22.

Selivanova, O. (2012). Metody doslidzhennia tekstu v suchasnii linhvistytsi. Svit svidomosti v movi. Myr soznanyia v yazuke: Monohrafichne vydannia, 327 – 346.

Jacobson, R. (1971). On Linguistic Aspects of Translation. Selected Writings. Word and Language. The Hague: Mouton & Co. Printers, 260 – 266.

Pressler, Ch.A., Dasilva, Fabio B. (1996). Sociology and Interpretation: from Weber to Habermas. Albany: State University of New York Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрейчук Н. І. Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису / Н. І. Андрейчук // Мовознавство. – 2012. − №3. – С. 65-74.

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія [Текст] / Н. І. Андрейчук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с.

Бацевич Ф.С. Філософія мови : Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 240 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Эдмунд Гуссерль. – СПб. : Владимир Даль, 2004. – 400 с.

Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия / Э. Гуссерль // Вопросы философии. – 1986. – № 3. – С. 101-116.

Колегаєва І.М. Літературний твір й іншомовна читацька аудиторія (комунікативні аспекти текстових трансформацій) / І.М.Колегаєва //Щорічні записки з українського мовознавства. Opera annua in linguistica ucrainiana. Fascicullum 3.– Одеса, 1996. – Вип.3. – С. 9-22.

Селіванова О. Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці / О.Селіванова // Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке: Монографічне видання. – Черкаси: Ю.Чабаненко, 2012. – С.327-346.

Jacobson R. On Linguistic Aspects of Translation / Roman Jacobson // Selected Writings. Word and Language. – The Hague: Mouton & Co. Printers, 1971. – P. 260-266.

Pressler Ch.A. Sociology and Interpretation: from Weber to Habermas / Charles A.Pressler, Fabio B. Dasilva. – Albany: State University of New York Press, 1996. – 208 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.