DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.1(34).51880

Шекспірівська феноменологія як інтертекстова реальність

В. О. Самохіна

Анотація


У статті розглядаються три аспекти шекспірівської прецедентності як джерело інтертекстуальності: у художніх текстах; у зв’язку з новим тлумаченням особистості автора; з особливостями шекспіризмів у гуморі.


Ключові слова


нова інтертекстуальність; прецедентна феноменологія; шекспіризми

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bahtin, M.M. (1963). Problema pojetiki Dostoevskogo. M.

Gililov, I. (2000). Igra ob Uil’jame Shekspire, ili tajna Velikogo Feniksa. Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenija.

Golovko, B.N. (2012). Intertekst v massmedijnom diskurse. M: Knizhnyj dom «LIBROKOM».

Dmitrenko, Ju.O. (2009). Shekspіr jak metatekst. Tretіj mіzhnarodnij naukovij Forum «Suchasna anglіstika: Mova v kontekstі kul’turi». (1), 57-59.

Zalevskaja, A.A. (2010). Zhizn’ jazyka pri mezhkul’turnyh vzaimodejstvijah. In Zhizn’ jazyka v kul’ture i sociume. M: Izd-vo «Jejdos», 13-15.

Kasavin, I.T. (2008). Tekst. Diskurs. Kontekst. Vvedenie v social’nuju jepistemologiju jazyka. M.: «Kanon + «ROON» Reabilitacija».

Kolegaeva, I.M. (1991). Tekst kak edinica nauchnoj i hudozhestvennoj kommunikacii. Odesa : RIOOUP.

Kolegaeva, І.M. (1996). Megatekst jak vijav komіchnoї geterogennostі cіlogo zavershenogo tekstu. Movoznavstvo. (1), 25-30.

Kolegaeva, I.M. (2000). Komicheskaja paradigma literaturnogo proizvedenija (kul’turologicheskij aspekt). Naukovij vіsnik kafedri JuNESKO Kiїvs’kogo derzhavnogo lіngvіstichnogo unіversitetu. Lingvapaks. (Z-V), 547-555.

Kolegaeva, І.M. (2005). Naris pro komunіkativnu vtorinnіst’. Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. (13), 85-96.

Kolegaeva, І.M., Popіk, І.P. (2005). Naris pro komunіkativnu vtorinnіst’ і vtorinnij semіozis. Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. (14), 78-86.

Kolegaeva, I.M. (2008). Tekstovaja paradigma : mikro-, makro-, mega-, giper- i prosto tekst. Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. (20), 70-78.

Kolegaeva, I.M. (2010). Vosproizvedennyj diskurs: hudozhestvennaja i nehudozhestvennaja kommunikacija. Slovo і tekst u prostorі kul’turi: tezi dopovіdej Mіzhnarodnoї naukovopraktichnoї konferencії, prisvjachenіj 80-rіchchju z dnja narodzhennja O.M. Morohovs’kogo. Kiїv, KNLU.

Kolegaeva, І.M. (2010). Zobrazhennja personazhnogo diskursu jak zhanrovo determіnovanij vijav komіchnoї vtorinnostі v hudozhn’omu tekstі. Vіsnik HNU іm. V.N. Karazіna. Ser. Romano-germans’ka fіlologіja. (896), 102-107.

Krasnyh, V.V. (1998). Virtual’naja real’nost’ ili real’naja virtual’nost’? (Chelovek. Soznanie. Kommunikacija). M.: Dialog-MGU.

Krasnyh, V.V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real’nost’?» M.: ITDGK, «Gnozis».

Slyshkin, G.G. (2004). Lingvokul’turnye koncepty i metakoncepty: Monografija. Volgograd : Peremena.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского/ М.М. Бахтин. – М., 1963. – 78 с.

Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса. – 2-е издание, испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 2000. – 512 с.

Головко Б.Н. Интертекст в массмедийном дискурсе. Изд. 2-е, испр. и доп. М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 264 с.

Дмитренко Ю.О. Шекспір як метатекст // Третій міжнародний науковий Форум «Сучасна англістика: Мова в контексті культури». Тези доповідей Ч. 1 / За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко). – Х. : ХНУ, 2009.– С. 57-59.

Залевская А.А. Жизнь языка при межкультурных взаимодействиях // Жизнь языка в культуре и социуме. – М: Изд-во «Эйдос», 2010. – С. 13-15.

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка / И.Т. Касавин, М. : «Канон + «РООН» Реабилитация», 2008. – 544 с.

Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. – Одеса : РИООУП, 1991. – 120 с.

Колегаєва І.М. Мегатекст як вияв комічної гетерогенності цілого завершеного тексту // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 25-30.

Колегаева И.М. Kомическая парадигма литературного произведения (культурологический аспект) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Лингвапакс – Київ, 2000. – VIII. – Вип.З-В. – С.547-555.

Колегаєва І.М. Нарис про комунікативну вторинність // Записки з романо-германської філології. – Одеса : Латстар, 2005. – № 13. – С. 85-96.

Колегаєва І.М., Попік І.П. Нарис про комунікативну вторинність і вторинний семіозис // Записки з романо-германської філології. Одеса : Фенікс, 2005. –С. 78-86.

Колегаева И.М. Текстовая парадигма : микро-, макро-, мега-, гипер- и просто текст // Записки з романо-германської філології. – Вип. 20 Ювілейний. - Одеса: Фенікс, 2008. - 70-78. 

 Колегаева И.М. Воспроизведенный дискурс: художественная и нехудожественная коммуникация // Слово і текст у просторі культури: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 80-річчю з дня народження О.М. Мороховського. – Київ, КНЛУ, 2010.

Колегаєва І.М. Зображення персонажного дискурсу як жанрово детермінований вияв комічної вторинності в художньому тексті // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Сер. Романогерманська філологія. – № 896. – Харків, 2010. – С. 102-107.

Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). – М.: Диалог-МГУ, 1998. — 352 с.
16. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?» – М. : ИТДГК, «Гнозис», 2003. – 375 с.

Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: Монография. – Волгоград : Перемена, 2004. – 340 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.