DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186251

МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТЕТ БОЖЕВІЛЬНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Д. О. Поздняков

Анотація


Дана стаття присвячена розгляду особливостей вербалізації концепту INSANITY в художньому тексті на матеріалі сучасних романів американських і британських письменників. Метою дослідження є аналіз і класифікація лексичних засобів, які формують образ божевільного в досліджуваних творах. Об’єктом аналізу є лексеми-вербалізатори концепту INSANITY, а предметом - мовні засоби формування мовленнєвого портрету божевільного в художніх текстах. Концепт в даному дослідженні розуміється нами як дискретне ментальне утворення, яке є базовою одиницею ментального коду людини, і що володіє упорядкованою структурою, що становить собою результат когнітивної діяльності особистості і суспільства і несе комплексну інформацію про предмет або явище, що відображується. Методом суцільної вибірки ми виділили текстові фрагменти, що містять портретні описи персонажів, які страждають психічними розладами. Висунуто гіпотезу про те, що концептуальні ознаки РУЙНУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, АФЕКТИВНІСТЬ, що є ядерними ознаками концепту INSANITY, вербалізуються в досліджуваних текстах при створенні зовнішнього образу персонажа. Також було встановлено, що опозиція СВІЙЧУЖИЙ є одним з найважливіших механізмів, який бере участь в концептуалізації феномена божевілля, на що вказує частотна вербалізація ознаки ЧУЖИЙ концепту INSANITY в художніх текстах. Вивчивши сукупність лексичних засобів, що беруть участь у створенні мовленнєвого портрету літературного персонажа з психічними відхиленнями, ми виділили набір прототипічних характеристик зовнішності божевільного. На матеріалі творів було досліджено такий різновид композиційно-мовленнєвої форми «діалог», як мовленнєвий портрет персонажа-безумця. Отримані характеристики було згруповано в наступні тематичні групи: ономатопеїчні слова з семою “підвищення голосового діапазону” та слова, що маркують манеру мовленнєвої діяльності. Всі подібні контексти пропонують читачеві кванти інформації, що функціонують як маркери психічного нездоров’я персонажа.

Ключові слова


концепт; концептуальний ознака; концептуалізація; вербалізація концепту; текстовий концепт; портрет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arutjunova, N.D. (1999). Jazyk i mir cheloveka. M.: “Jazyki russkoj kul’tury”.

Zusman, V.G. (2001). Koncept v kul’turologicheskom aspekte. Nizhnij Novgorod: Dekom, 38-53.

Karasik, V.I. (2002). Jazykovoj krug: lichnost’, koncept, diskurs. Volgograd: “Peremena”.

Kubrjakova, E.S. (2004). Jazyk i znanie. M.: Jazyki slavjanskoj kul’tury.

Lotman, Ju.M. (2002). Istorija i topologija russkoj kul’tury. Sankt Peterburg: “Iskusstvo SPB”.

Lotman, Ju.M. (2000). Semiosfera. Sankt Peterburg: “Iskusstvo SPB”.

Maslova, V.A. (2004). Kognitivnaja lingvistika. Uchebnoe posobie. Minsk: TetraSistems.

Pozdnjakov, D.A. (2019). Sozdanie obraza sumasshedshego v hudozhestvennom tekste // Zapiski z romano-germans’koї fіlologії // Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І. Mechnikova: f-t romano-germans’koї fіlologії. Vip. 1 (42). Odesa: KP OMD, 78-87.

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Kognitivnaja lingvistika. M.: AST: Vostok-Zapad.

Faulks, S.A. (2009). Week in December. London: Hutchinson.

Haddon, M. (2007). A Spot of Bother. New York: Vintage Books.

Harris, T. (1988). The Silence of the Lambs. New York: St. Martin’s Press.

Kesey, K. (2006). One Flew over the Cuckoo’s Nest. Sankt-Peterburg: KORONA print, KARO


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: “Языки русской культуры”, 1999. 896 с.

Зусман В.Г. Концепт в культурологическом аспекте. Нижний Новгород: Деком, 2001. С. 38-53.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс. Волгоград: “Перемена”, 2002. 331 с.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Лотман Ю.М. История и топология русской культуры. Санкт Петербург: “Искусство СПБ”, 2002. 762 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт Петербург: “Искусство СПБ”, 2000. 704 с.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск: ТетраСистемс, 2004. 256 с.

Поздняков Д. А. Создание образа сумасшедшего в художественном тексте // Записки з романо-германської філології / [ред. І.М. Колегаєва] // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Вип. 1 (42). Одеса: КП ОМД, 2019. С.78-87.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007.  314 с.

Faulks S. A Week in December. London: Hutchinson, 2009. 529 p.

Haddon M. A Spot of Bother. New York: Vintage Books, 2007. 524 p.

Harris T. The Silence of the Lambs. New York: St. Martin’s Press, 1988. 424 p.

Kesey K. One Flew over the Cuckoo’s Nest. Санкт-Петербург: КОРОНА принт, КАРО, 2006. 432 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.