DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137068

КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ

І. М. Колегаєва

Анотація


Статтю присвячено розглядові принципів конструювання номінативного поля вербалізованого концепту. Описуються п’ть етапів формування репрезентативної емпіричної бази для подальшого когнітивного дослідження концепту як такого. Першим етапом передбачається вилучення із тлумачних словників номінативних одиниць, семантично споріднених із ключовою лексемою-ім’ям концепту. Під номінативними одиницями розуміємо семеми разом із їхніми словниковими дефініціями, а також фразеологізми та паремії. На другому етапі виконується дефініційний аналіз, який результується укладанням номенклатури сем, вербалізованих низкою дефініційних ознак, яких через синонімію тлумачень виявляється більше аніж сем. Пропонується процедура поглибленого семного аналізу. На третьому етапі ключові для відповідного поля семи аранжуються за їхнім смисловим і словотвірним потенціалом:експлікується ЩО називається, ЯК характеризується, ЯКІ трансформації відбуваються з цими семами в межах досліджуваного поля. Постулюється необхідність четвертого і п’ятого етапів: структурування поля на ядро, медіальну зону і периферію та етимологічний аналіз ядерних семем.

Ключові слова


сема; семема; дефініційна ознака; дефініційний аналіз; номінативна одиниця; номінативне поле; вербалізований концепт

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhabotinskaja, S. A. (2009). Koncept / Domen: Matrichnaja i setevaja modeli. In Kul’tura narodov Prichernomor’ja. Simferopol’: Tavricheskij nacional’nyj universitet im.V.I. Vernadskogo, 168. T. 1, 254–259.

Ivanova, L. P. (2010). Obshhee jazykoznanie. Kurs lekcij/ Nauchnoe posobie. K.: Osvita Ukrainy.

Kobozeva, I. M. (2007). Lingvisticheskaja semantika: Uchebnik. Izd. 3-e stereotip. M.: KomKniga.

Krasnyh, V. V. (2012). Osnovy psiholingvistiki: Lekcionnyj kurs. Izd. 2-e, dopolnennoe. – M.: Gnozis.

Kunin, A. V. (1986). Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo jazyka. M.: Vysshaja shkola.

Pimenova, M. V. (2011). Jazykovaja kartina mira. Izd.3-e dop. – Sankt-Peterburg: SPbGU.

Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2006). Semantiko-kognitivnyj analiz jazyka. Voronezh: Istoki.

Selivanova, E. A. (2000). Kognitivnaja onomasiologija: [monografija]. K.: Iz-vo ukr. fitosociologicheskogo centra.

Seliverstova, O. N. (2004). Trudy po semantike. M.: Jazyki slavjanskoj kul’tury.

Spinoza, B. (1957). Izbrannye proizvedenija. M.: Gos. izd-vo politiches. Literatury. T.1., 631, T.2., 726.

Telija, V. N. (1996). Russkaja frazeologija. Semanticheskij, pragmaticheskij i

lingvokul’turologicheskij aspekty. M.: Jazyki russkoj kul’tury.

Ufimceva, A. A. (1986). Leksicheskoe znachenie: princip semiologicheskogo opisanija leksiki. M.: Nauka.

Ufimceva, A. A. (2004). Tipy slovesnyh znakov. Izd. 2-e, stereotip. M.: Editorial URSS.

Dictionaries

http://www.oed.com/

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

https://www.merriam-webster.com/

http://www.macmillandictionary.com/

https://en.oxforddictionaries.com/

https://ahdictionary.com/word/search.html?q


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жаботинская С. А. Концепт / Домен: Матричная и сетевая модели / С. А. Жаботинская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. – № 168. – Т. 1. – С. 254–259.

Иванова Л. П. Общее языкознание. Курс лекций/ Научное пособие / Л. П. Иванова – К.: Освита Украины, 2010. – 432 с.

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебник. Изд. 3-е стереотип. / И. М. Кобозева – М.: КомКнига, 2007. – 352 с.

Красных В. В. Основы психолингвистики: Лекционный курс / В. В. Красных. Изд. 2-е, дополненное. – М.: Гнозис, 2012. – 333 с.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.

Пименова М. В. Языковая картина мира / М. В. Пименова. – Изд.3-е доп. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2011. – 106 с.

Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка / З. Д. Попова, И. А. Стернин – Воронеж: Истоки, 2006. – 227с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология: [монография] / Е.А. Селиванова – К.: Из-во укр. фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Селиверстова О. Н. Труды по семантике / О. Н. Селиверстова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 960 с.

Спиноза Б. Избранные произведения / Бенедикт Спиноза – М.: Гос. изд-во политичес. литературы, 1957г. – Т.1. – 631 с., Т.2. – 726 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

Уфимцева А. А. Лексическое значение: принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. – М.: Наука, 1986. – 240 с.

Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с.

Словники


http://www.oed.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.macmillandictionary.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://ahdictionary.com/word/search.html?q

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.