DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2015.2(35).73132

Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі

Н. М. Мікава

Анотація


Стаття присвячена дослідженню вербалізації концепту HAIR в англомовних художніх творах ХІХ-ХХ століть. У роботі розглядаються основні підходи до вивчення концепту у сучасному мовознавстві; аналізуються структурні, семантичні, гендерні та кількісні особливості функціонування номінативних одиниць, які вербалізують концепт HAIR в англійському мовленні.

Ключові слова


концепт; вербалізація; номінативна одиниця; художня проза

Повний текст:

PDF

Посилання


Boldyrev, N.N. (2000).Kognitivnaja semantika: Kurs lekcij po anglijskoj filologii. Tambov: Izdatel’stvo Tambovskogo universiteta.

Kochergan, M.P. (2003).Movoznavstvo na suchasnomu etapі. in Divoslovo. (5), 24-29.

Pimenov, E.A. (2006).Kognitivnaja lingvistika na sovremennom jetape. In Mezhdunarodnyj kongress po kognitivnoj lingvistike. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 70-72.

Pimenova, M.V. (2002). Metodologija konceptual’nyh issledovanij. In Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologija. Kemerovo.Vyp. 4 (12), 100-105.

Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2003).Ocherki po kognitivnoj lingvistike. Izdanie tret’e, stereotipnoe. Voronezh: Izdatel’stvo „Istoki”.

Popova, Z.D., Sternin I.A. (2007). Semantiko-kognitivnyj podhod kak napravlenie kognitivnoj lingvistiki. In Vita in lingua: K jubileju professora S.G. Vorkacheva: Sbornik statej / otv. red. V.I. Karasik.Krasnodar: Atrium, 171-180.

Shevchenko, I.S. (2006). Podhody k analizu koncepta v sovremennoj kognitivnoj lingvistike. In Vіsnik HNU. (725), 192-195.

Kratkij slovar’ kognitivnyh terminov(1996). M.: Filologicheskij fakul’tet MGU im. M.V. Lomonosova.

Selіvanova, O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Galthworthy, J. The man of property. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ereading.club/book.php?book=79968

Hemingway, E. The complete short stories. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://theteacherscrate.files.wordpress.com/2014/03/the-complete-short-stories-of-ernest-hemingway-ernest-hemingway.pdf

Henry, O. The gift of the magi. – [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/GifMag.shtml

Mansfield, K. (2002). Selected Stories. Moscow: Raduga Publishers.

Wilde, O. (1979). Selections. Moscow: Progress Publishers.(I).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Издательство Тамбовского университета, 2000. – 123 с.

Кочерган М.П. Мовознавство на сучасному етапі / М.П. Кочерган // Дивослово. – 2003. – №5. – С. 24-29.

Пименов Е.А. Когнитивная лингвистика на современном этапе / Е.А. Пименов, М.В. Пименова // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. мат-лов. 26-28 сентября 2006 года. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. – С. 70-72.

Пименова М.В. Методология концептуальных исследований / М.В. Пименова // Вестник Кемеровского государственного университета. Сер. Филология. – Кемерово, 2002. – Вып. 4 (12). – С. 100-105.

Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике. Издание третье, стереотипное / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Издательство „Истоки”, 2003. – 170 с.

Попова З.Д. Семантико-когнитивный подход как направление когнитивной лингвистики / З.Д. Попова, И.А. Стернин // Vitainlingua: К юбилею профессора С.Г. Воркачева: Сборник статей / отв. ред. В.И. Карасик. – Краснодар: Атриум, 2007. – С. 171-180.

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике / И.С. Шевченко // Вісник ХНУ. – 2006. – №725. – С. 192-195.

Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.– М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.– 248 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Galthworthy J. The man of property. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-reading.club/book.php?book=79968

Hemingway E. The complete short stories. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://theteacherscrate.files.wordpress.com/2014/03/the-complete-short-stories-of-ernesthemingway-ernest-hemingway.pdf

Henry O. The gift of the magi. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/GifMag.shtml

Mansfield K. Selected Stories. – Moscow: Raduga Publishers, 2002. – 224 p.

Wilde O. Selections. – Moscow: Progress Publishers, 1979. – Volume I. – 392 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.