№ 2(35) (2015)

Зміст

Статті

Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії PDF
О. Б. Алексєєва 3-9
Особливості використання сакральної лексики в текстах традиційної та альтернативної проповіді PDF (Русский)
К. В. Безпалова 10-17
Особливості функціонування лексико-семантичного поля «Метал» в англомовних прислів’ях PDF
А. В. Білоцерковець 18-23
Писемна різноманітність давньоверхньонімецьких церковних текстів PDF
Ю. О. Березіна 24-30
Схвалення, похвала, комплімент та лестощі в теорії мовленнєвих актів PDF (Русский)
Н. О. Бігунова 31-40
Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India – критичний аналіз словника на історичних принципах PDF (Русский)
Н. С. Битко 41-51
Кількісні та якісні характеристики дифтонгів середньоверхньонімецького періоду PDF (Русский)
О. В. Глущенко 52-58
Вербалізована інтеграція концептів-архетипів AIR та EARTH PDF (Русский)
О. С. Гринько 59-65
Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення PDF
О. В. Деменчук 66-75
Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд PDF
С. В. Єрьоменко 76-82
Анімалістичний наратив про сім’ю та ії проблеми PDF (Русский)
О. В. Ігіна 83-88
Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору Інтернету PDF
М. Ю. Карпенко 89-95
Мовленнєвий акт вдячності з точки зору критерія щирості PDF (Русский)
І. О. Ківенко 96-104
Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці PDF
І. М. Колегаєва 105-112
«Дискурс» і «дискурс ідентичності»: до визначення понять PDF (Русский)
О. П. Матузкова 113-119
Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі PDF
Н. М. Мікава 120-125
Принципи формування нової англомовної лексики соціально-педагогічної сфери PDF
К. О. Мулик 126-132
Дослідження лексико-семантичного поля blood в його науковій версії PDF
О. М. Новаковська 133-141
Імпліцитні та експліцитні комунікативні засоби вираження нерозуміння в художньому діалозі PDF (Русский)
Г. О. Олійник 142-150
Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу PDF
В. В. Прима 151-156
Англомовне лексико-семантичне поле «ювелірні прикраси» як фрагмент професійної картини світу PDF
О. В. Цобенко 157-163
Апробація методики реконструкції індоєвропеїстами та лінгвокомпаративістами різних поколінь PDF
О. О. Черхава 164-173
Соціальні фактори просодичного оформлення висловлювання PDF (Русский)
М. В. Чеснокова 174-182
Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці PDF
А. І. Швець 183-191