КОМПЛЕКСНИЙ КОНЦЕПТ WORD / LANGUAGE / SPEECH ЯК ФРАГМЕНТ НАЇВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі тлумачних і фразеологічних словників англійської мови)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234401

Ключові слова:

концепт, наївна картина світу, дуальне мовознавство, слово, мова, мовлення, номінативне поле, лексикографія

Анотація

Стаття присвячена вивченню комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH у наївній картині світу в межах нового наукового напряму – дуальне мовознавство: наукове і наївне трактування мови в англійській лексикографії. В роботі аналізується комплексний концепт WORD / LANGUAGE / SPEECH, представлений номінативними одиницями, виокремленими на матеріалі загальних і фразеологічних словників англійської мови. В наївній картині світу в ядровій зоні нараховується 3 лексеми (які сукупно вміщують 42 семеми), із яких методом семного аналізу відфільтровано 161 сему. Найзагальнішою семантемою, яка наявна в усіх ядрових лексемах, є ідея білатеральності комунікативних одиниць. Усі лексеми ядрової зони містять на першій позиції словникових дефініцій семему, в якій наголошується на єдності змісту і форми розглядуваних феноменів. Медіальна зона номінативного поля вербалізованого комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH у десятки разів більша і варіативніша, аніж ядрова зона. В ній зареєстровано більше 700 лексичних одиниць із семантичним компонентом мова, мовлення, комунікація. За тематичним принципом зібраний матеріал розподілено на 6 секторів: комунікація; одиниці мови, мовлення; дискурс, текст; фонетичні, граматичні і стилістичні феномени; мова/діалект/жаргон, мовець; мовознавство. Проведений аналіз показав, що периферійна зона номінативного поля комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH у наївній картині світу вербалізується фразеологічними одиницями англійської мови: ідіомами, пареміями, прислів'ями (сумарно більше 800 словникових вокабул). Вони висвітлюють різноманітні етичні стереотипи свідомості англомовного етносу.

Посилання

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира Рос. Академия наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Теркулов В.И. Части речи и тождество номинатемы. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.25-31.

Швачко С.А. Диахроническая память слов. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С.166–173.

Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Forword by K. Quirk. Lnd.: Pearson Education Ltd, 1999. 1204 p.

Langacker R.W. Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin. 1991.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА