DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211025

ІРОНІЯ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕРА НУРА

Р. Ю. Усенко

Анотація


Дана стаття присвячена вивченню особливостей художньої картини світу сучасного німецького письменника-сатирика Дітера Нура. Художня картина світу відображає специфіку світосприйняття автора, яке концентрується на духовно-ціннісних сенсах. Ці сенси виражені у формі художніх образів-концептів. Концепт, у свою чергу, це ментально-мовне відображення уявлення про світ, яке є багатостороннім, смисловим утворенням з ціннісної, образної і понятійної складової. Концепт не має чіткої структури, він за своєю формою абстрактний, але виражається вербально за допомогою мовних засобів. Поняття концепту близько пов'язано з ментальністю як окремого індивідуума, так і цілого народу. Дітер Нур є представником німецької ментальності, якій властиві певні риси характеру. До них відносяться: педантизм, законослухняність, надмірна охайність та надмірна економність, які в творах Дітера Нура піддаються висміюванню. Іронія є засобом реалізації суб'єктивно-оцінної модальності і становить собою художню форму авторської оцінної позиції, тому вона є основною зброєю в арсеналі Дітера Нура. Він вдається до неї, щоб виявити актуальні проблеми, що потребують термінового вирішення. До цих належать політичні, релігійні, соціальні та побутові проблеми. Іронія автора є непростим об'єктом для лінгвістичного вивчення, оскільки є одним з видів категорії комічного і представлена великою кількістю стилістичних засобів і об'єктів висміювання, для декодування лінгвісту необхідно мати не тільки фонові знання, а й добре орієнтуватися у сучасному німецькому дискурсі. Лінгвокультурологічне дослідження німецького гумору на матеріалі текстів Дітера Нура проводиться з метою розробки способів його тлумачення для представників інокультурного соціуму.


Ключові слова


художня картина світу; концепт; ментальність; іронія; об'єкти висміювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Karasik, V.I., Slyishkin, G.G. (2001). Lingvokulturnyiy kontsept kak edinitsa issledovaniya. Metodologicheskie problemyi kognitivnoy lingvistiki: nauch. izd. pod red. I.A. Sternina. Voronezhskiy gos. un-t. [in Russian]

Kubryakova, E.S., Demyankov, V.Z., Pankrats, Yu.G., Luzina, L.G. (1996). Kratkiy slovar kognitivnyih terminov. Pod obschey redaktsiey E.S. Kubryakovoy.

Krasnyih, V.V. (2004). Russkoe kulturnoe prostranstvo. Lingvokulturologicheskiy slovar. Vyipusk 1. (V soavtorstve s I.S. Brilevoy, D.B. Gudkovyim, I.V. Zaharenko). M. Gnozis.

Kochnova, K.A. (2015). Leksiko-semanticheskoe pole kak sposob reprezentatsii yazyikovoy kartinyi mira pisatelya. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyie i sotsialnyie nauki. 6, 125-130

Kochnova, K.A. (2015). Yazyikovaya kartina pisatelya. Aspektyi i metodyi issledovaniya. Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika. 3, 53-56.

Ponomareva, A. Yu. K (2016). K voprosu o sootnoshenii natsionalnoy, individualno-avtorskoy i hudozhestvennoy kartin mira. Aktualnyie voprosyi filologicheskoy nauki XXI veka: sb. statey V Mezhdunar. nauch. konf. molodyih uchenyih (12 fevralya 2016 g.). Ekaterinburg. Uralskiy federalnyiy universitet, 16-22.

Nuhr, D. (2011). Gibt es intelligentes Leben? KCS GmbH Hamburg.

Nuhr, Dieter. (2015). Das Geheimnis des perfekten Tages. Bastei Lübbe AG, Köln.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: науч. изд. под ред. И.А. Стернина. Воронежский гос. ун-т. 2001. С. 75-79.

Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. Под общей ред. Е.С. Кубряковой. М.: Институт языкознания РАН, 1996. 245 с.

Красных В.В. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. Выпуск 1. (В соавторстве с И.С. Брилевой, Д.Б. Гудковым, И.В. Захаренко). ИТДГК «Гнозис» М. 2004. 318 с.

Кочнова К.А. Лексико-семантическое поле как способ репрезентации языковой картины мира писателя. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №6. С. 125-130.

Кочнова К.А. Языковая картина писателя. Аспекты и методы исследования. Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2015 №3. С. 53-56.

Пономарева А. Ю. К вопросу о соотношении национальной, индивидуально-авторской и художественной картин мира. Актуальные вопросы филологической науки XXI века: сб. статей V Междунар. науч. конф. молодых ученых (12 февраля 2016 г.). Екатеринбург. Уральский федеральный университет. 2016. С. 16-22.

Nuhr D. Gibt es intelligentes Leben? KCS GmbH Hamburg, 2011. 188 S.

Nuhr, Dieter. Das Geheimnis des perfekten Tages. Bastei Lübbe AG, Köln, 2015. 307 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.