DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151362

НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові, а саме – розгляду номінативного поля цього концепту. В роботі проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках; виокремлено понятійні концептуальні ознаки досліджуваного концепту в англійській мові. Згідно з думкою представників семантико-когнітивного підходу, концепт є базовою одиницею ментального коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуальних ознак; це є результат індивідуального та соціального пізнання світу. Концептуальні ознаки містять поняттєву інформацію про відповідний об’єкт чи феномен. Таким чином, представники даного підходу розглядають мову як один із найважливіших засобів пізнання та коцептуалізації світу. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Було проаналізовано етимологію лексичної одиниці genius та структуру її лексичного значення. Було виокремлено такі поняттєві ознаки досліджуваного концепту в англійській мові: intellectual power; creative power; uncommon, exceptional superiority; originality. Наступні лексичні одиниці входять до медіальної частини номінативного поля досліджуваного концепту: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard, а також субконцепт PRODIGY.


Ключові слова


номінативне поле; концепт; genius

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolegaeva, I.M. (2018). Konstruyuvannya nominaty`vnogo polya konceptu: etapy` ta ody`ny`ci. In Zapy`sky` z romano-germans`koyi filologiyi. 1(40), 121-127. DOI : 10.18524/2307-4604.2018.1(40).137068

Popova, Z.D., Sternin, Y.A. (2007). Kognytyvnaya lyngvystyka. Monografiya. Moscow: AST: Vostok-Zapad.

Shevchenko, I.S. (2006). Podkhody k analizu kontsepta v sovremennoy kognitivnoy lingvistike [Approaches to the analysis of concept in modern cognitive linguistics.]. Vísnik KHNU, 725, 192-195.

Croft, W. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Genius. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.thefreedictionary.com/genius


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колегаєва, І.М. Конструювання номінативного поля концепту: етапи та одиниці / І.М. Колегаєва // Записки з романо-германської філології. – 2018. – N 1(40). - С. 121-127. – Режим доступу : DOI : 10.18524/2307-4604.2018.1(40).137068

Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика. Монография [Текст] / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314с.

Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике // Вісник ХНУ. 2006. №725. С. 192-195.

Croft W. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 356 p.

Genius. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/genius

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.