№ 2(41) (2018)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ СПОНУКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЛЕКЦІЙНОМУ І ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСАХ PDF (Русский)
К. А. Бондаренко 4-12
ЗАСОБИ ПОМ’ЯКШЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЇ МІТІГАЦІІ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі іспанського та італійського ділового листування) PDF (Русский)
Л. В. Гринько 13-18
ФЕНОМЕН ЕТИКЕТНОГО ПРОСТОРУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ PDF
Ю. М. Деревянко 19-28
УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (роль журналу «Всесвіт») PDF
Л. С. Дячук 29-37
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В НАЇВНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF (Русский)
Н. В. Загребельна 38-47
ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ PDF
І. О. Ківенко 48-55
СЕНСО́РНА МЕТАФОРА ТА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ. Стаття 1 PDF (Русский)
І. М. Колегаєва 56-67
РОЛЬ СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ СМЕРТІ В РОМАНІ ДЖ.БАРНСА NOTHING TO BE FRIGHTENED OF PDF (Русский)
К. В. Красницька 68-73
РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНТОНАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ УСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОЛИТВИ У ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ PDF (Русский)
А. О. Лісовська 74-81
ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД В АНГЛОМОВНОМУ СУДНОПЛАВНОМУ ДИСКУРСІ ТА ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ PDF
Г. В. Марусіч 82-91
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ PDF
О. П. Матузкова, В. В. Погуляй 92-106
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ PDF
Н. М. Мікава 107-112
ПРИНЦИПИ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ ТОПОНІМІВ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ PDF
Є. М. Музя 113-121
КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля») PDF (Русский)
К. С. Нетреба 122-139
ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКІВ, СЕРТИФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ, АНГЛОМОВНИМ ОРИГІНАЛАМ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
О. Й. Снітовська 140-152
НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Л. В. Строченко 153-158
ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОППОЗИЦІЇ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ PDF (Русский)
Л. В. Терехова 159-165
КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНИХ УЧБОВИХ СЛОВНИКАХ PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська, О. Г. Томчаковський 166-173
МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС PDF
О. В. Цобенко 174-183
ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
В. В. Четайкіна 184-192
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСЕВДОНАУКОВИХ ТЕКСТІВ PDF (English)
А. В. Балацька 193-199
ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF (English)
Я. В. Бедрич 200-206
ОНОМАСТИКОН ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF (English)
С. Пілішек 207-215

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ PDF
Ю. В. Жук 216-224
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БЛАКИТНА ТРОЯНДА» PDF
Л. І. Cинявська 225-232

ЮВІЛЕЇ

У ВИТОКІВ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ (ДО ЮВІЛЕЯ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. С. ПІХТОВНІКОВОЇ) PDF (Русский)
Т. И. Домброван 233-248