DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151373

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БЛАКИТНА ТРОЯНДА»

Л. І. Cинявська

Анотація


Об’єктом нашої студії є драма Лесі Українки «Блакитна троянда», яка належить до кола тих творів, котрі переконливо засвідчили, що розвиток української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття відбувався в руслі розвитку європейського літературного простору. Досліджені нами інтертекстуальні асоціації та прояви в аналізованій драмі служать підставою для висновку про те, що цей твір є етапним не лише у доробку Лесі Українки, а й у всій тогочасній вітчизняній драматургії. З ним авторка пов’язувала надії на модернізацію українського театру, якому запропонувала драму «нового напрямку». Прикметними ознаками такої драми, які засвідчують її інтертекстуальність, є, зокрема, «літературність», цитатність, літературні аналогії – риси, які не були властиві творам не тільки попередників Лесі Українки, але і її сучасників. У статті з’ясовано функції інтертекстуальних асоціацій та проявів у поетиці драми «Блакитна троянда», у вираженні символіки твору, у розкритті проблематики, в зображенні характерів персонажів. Зокрема, детально проаналізовано ключовий у драмі образ-символ блакитної троянди, його поліфункціональність, що виявляється на різних рівнях структури тексту. З’ясовано також роль інтертекстуальності як чинника взаємодії драми «Блакитна троянда» з пластами культур попередніх століть. У статті зроблено наголос на тому, що інтертекстуальність драми Лесі Українки проявляється на рівні як наукового, так і мистецького дискурсу, завдяки чому вибудовується у творі асоціативний ряд в контексті епох. Досліджено основні функції інтертекстуальних включень в аналізованому творі Лесі Українки та їх роль у процесі творення характерів персонажів.


Ключові слова


інтертекстуальність; нова драма; національна традиція; літературність; цитатність; літературні аналогії; символіка; образ-символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Agayeva, V. (2001). Poetesa zlamu stolit`. Tvorchist` Lesi Ukrayinky` v postmodernij interpretaciyi. Ky`yiv: Ly`bid`.

Borbunyuk, V. A. (2013). Pyesa «Golubaya roza» Lesy Ukraynky v kontekste dramaturgii A. Chexova (typologycheskye svyazy i yntertekstualnye assocyacyi). In Visny`k Xarkivs`kogo universy`tetu. #1078. Seriya «Filologiya». Vy`p. 68, 104-113.

Dems`ka-Bazdzulyak L. Drama Svobody` v modernizmi. Prorochi golosy` Lesi Ukrayinky` [monografiya]. Ky`yiv: Akademvy`dav, 2003. 184 s.

Lesya Ukrayinka. Blaky`tna troyanda. Retrieved from: https://www.l-ukrainka.name/uk/Dramas/LtBlueRose/Act1.html

Lysty Lesi Ukrayinky. Retrieved from: https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агаєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. Київ: Либідь, 2001. 191 с.

Борбунюк В. А. Пьеса «Голубая роза» Леси Украинки в контексте драматурги А. Чехова (типологические связи и интертекстуальные ассоциации) // Вісник Харківського університету. №1078. Серія «Філологія». Вип. 68. 2013. С. 104-113.

Демська-Баздзуляк Л. Драма Свободи в модернізмі. Пророчі голоси Лесі Українки [монографія]. Київ: Академвидав, 2003. 184 с.

Леся Українка. Блакитна троянда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.l-ukrainka.name/uk/Dramas/LtBlueRose/Act1.html

Листи Лесі Українки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.