DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151372

ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ

Ю. В. Жук

Анотація


У статті систематизуються та аналізуються дослідження поняття «постмодернізм», як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, виділяються своєрідні ознаки та елементи постмодернізму, які реалізуються на жанрово-стильовому рівні. Постмодернізм можна описати як особливий стиль мислення у літературі другої половини 20 століття. Як явище, що перебуває у процесі становлення, важко піддається системному аналізу та типологічним узагальненням. Складність полягає в виокремленні його відмінних рис, так як постмодернізм знаходить вираз у філософії, мистецтві, критиці, літературі, архітектурі, історії та культурі. Постмодернізм стирає межі між високими і низькими формами мистецтва, втілюючи все в ігрову форму, вводить елітарну культуру в маси, заперечує жорсткі жанрові відмінності, використовує незвичне змішування старих і нових форм, комбінує теми і жанри, які раніше вважалися непридатними для літератури. Постмодерністські письменники за допомогою самопародійності і метапрози ставлять під сумнів авторитет автора, створюють нові наративні техніки письма. Постмодерністські автори намагаються комбінувати елементи різних творів, різних жанрів, напрямів, що створює унікальну оповідь, на основі колажу, монтажу. Цим пояснюється наявність у сучасних романах елементів відразу декількох жанрових форм. Наукова фантастика – одне з популярних джерел постмодерністського твору. Деякі критики стверджують, що наукова фантастика - вічний супутник постмодерністського твору, адже вони використовують загальні онтологічні підходи. Детективний жанр - ще одне джерело постмодерністського роману. Пошук доказів і розгадка таємниць привертає увагу постмодерністського письменника, так як збігається з пошуком читачем текстового коду. У статті виокремлюються способи організації тексту в постмодерністському романі: інтертекстуальність, пастиш, пародія, іронія, що спричиняє появу метапрози.


Ключові слова


постмодернізм; інтертекстуальність; пастиш; метапроза; пародія; іронія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M.M. (2002) Problemy poetiki Dostoevskogo. T. 6. M., 505.

Bakhtin M.M. (1997) Sobranie sochinenii. T. 5. M., 731.

Golovanova I.S. (1997) Istoriia mirovoi literatury. Postmodernizm. [Electronic resource]. –Mode of access: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/golovanova/postmodernizm.htm

Ilin I.P. (2001) Postmodernizm. Slovar terminov. M., 384.

Postmodernizm. Entciklopediia. (2001) Mn.: Interpresservis; Knizhnyi Dom, 1040.

Epshtein M. (2000) Postmodern v Rossii: Literatura i teoriia. M., 5.

Aldridge J. W. (1983) The American novel and the way we live now. Oxford University Press, Incorporated, 166.

Baldick C. (2001) The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University press, 201.

Barth J. (1984) The Literature of Exhaustion. The Friday Book: Essays and Other Non-Fiction. London. The John Hopkins University Press. [Electronic resource]. – Mode of access: http://people.duke.edu/~dainotto/Texts/barth.pdf

Butler C. (2002) Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 73.

Federman R. (1993) Critifiction: Postmodern Essays. SUNY Press, 133.

Gass, William H. (1970) Fiction and the Figures of Life. Alfred A. Knopf.

Hassan I. (1971) The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern. Oxford University press, 315.

Hutcheon L. A (2000) Theory of Parody. Illinois: University of Illinois Press, 6.

Hutcheon L. A (2004) Poetics of Postmodernism: History, Theory Fiction. Taylor & Francis e-Library, 23.

Jameson F. (1991) Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 439.

Jameson, F. (1988) Postmodernism and Consumer Society. Postmodernism and Its Discontents. Ed. E. Ann Kaplan. London: Verso, 13-29.

Kristeva, J. (1986) "Word, Dialog and Novel", ed. Toril Moi. New York: Columbia University Press, 34-61.

McHale B. (1987) Postmodernist Fiction. Methuen, Inc. [Electronic resource]. – Mode of access: https://books.google.com.ua/books?id=ec2HAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Ruland R., Bradbury M. (1992) From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. The Penguine Group, 458.

Waugh, Patricia. (1984) Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. New York / London: Methuen, 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. – 505 с.
Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1997. С. 731.
Голованова И.С. История мировой литературы. Постмодернизм. М., 1997. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/golovanova/postmodernizm.htm
Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001. С. 384.
Постмодернизм. Энциклопедия.- Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.- 1040 с.
Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. М., 2000. С.5.
Aldridge J. W. The American novel and the way we live now / John W. Aldridge. - Oxford University Press, Incorporated, 1983. – 166 p.
Baldick C. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms / Chris Baldick. - published by Oxford University press, 2001. – P. 201.

Barth J. The Literature of Exhaustion / John Barth // The Friday Book: Essays and Other Non-Fiction. London. - The John Hopkins University Press, 1984. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://people.duke.edu/~dainotto/Texts/barth.pdf
Butler C. Postmodernism: A Very Short Introduction / Christopher Butler. - Oxford: Oxford University Press, 2002. – P. 73.
Federman R. Critifiction: Postmodern Essays / Raymond Federman. - SUNY Press, 1993. – 133 p.
Gass, William H., Fiction and the Figures of Life, Alfred A. Knopf, 1970.
Hassan I. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature / Ihab Hassan. – published by Oxford University press, 1971. – 315 p.
Hutcheon L. A Theory of Parody / Linda Hutcheon. - Illinois: University of Illinois Press, 2000. - P. 6.
Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory Fiction / Linda Hutcheon. - published in the Taylor & Francis e-Library, 2004. – P. 23.
Jameson F. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. [Text] / Fredric Jemeson. – London: Verso, 1991. – 439 p.
Jameson, F. Postmodernism and Consumer Society. Postmodernism and Its Discontents. Ed. E. Ann Kaplan. London: Verso, 1988. – P. 13-29
Kristeva, J., "Word, Dialog and Novel", ed. Toril Moi, The Kristeva Reader, New York: Columbia University Press, 1986, p. 34-61.
McHale B. Postmodernist Fiction [Electronic resource] / Brian McHale. – published by Methuen, Inc., 1987. – Mode of access: https://books.google.com.ua/books?id=ec2HAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
Ruland R., Bradbury M. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature / Richard Ruland, Malcolm Bradbury. – published by the Penguine Group, 1992. – 458 p.
Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction / Patricia Waugh. Ed. Terence Hawkes, London: Routledge, 1984. - P. 2

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.