DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151353

ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД В АНГЛОМОВНОМУ СУДНОПЛАВНОМУ ДИСКУРСІ ТА ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ

Г. В. Марусіч

Анотація


У статті досліджено просодична організація стандартних англомовних команд, що використовуються в двох видах дискурсу – судноплавному, в процесі професійного морського спілкування й зображувальному художньому кінодискурсі, де ці команди є елементами мовлення персонажів. На основі авторської класифікації морських команд за їх лексичною та граматичною структурою здійснено комплексне фонетичне дослідження з залученням аудиторського та електроакустичного аналізу. Порівняльний аналіз просодичних особливостей аутентичних морських команд з морськими командами, виокремленими з британських та американських фільмів на морську тематику, дало підстави констатувати більш яскраву та різноманітну просодичну організацію команд в художньому кінодискурсі. Морські команди у художньому кінодискурсі вирізняються більшою кількістю висхідних, скандентних та змінних шкал, а також більшою кількістю високих спадних, висхідних термінальних тонів та складних термінальних тонів, а саме спадно-висхідного та висхідно-спадного. Морські команди в художньому кінодискурсі характеризуються прискореним або помірним темпом вимовляння на відміну від аутентичних морських команд, що маркуються помірним та сповільненим темпом. На відміну від аутентичних морських команд, для яких більш характерною є помірна гучність виголошення, морські команди, вилучені з англомовних британських та американських фільмів, маркує підвищена гучність. Морські у команди в художньому кінодискурсі характеризуються більш широким діапазоном ЧОТ, більш високими значенням середньоскладової ЧОТ, а також розширенням діапазону ЧОТ у досліджуваних термінальних тонах. Темпоральні особливості морських команд у художньому кінодискурсі проявляються у швидшому темпі артикуляції та меншій середній тривалості пауз у порівнянні з аутентичними морськими командами. Здійснене експериментальне дослідження морських команд довело висунуту гіпотезу про існування певного набору частотних, темпоральних та динамічних параметрів, що беруть участь у диференціації аутентичних морських команд за функціональною належністю, а також просодичному оформленні морських команд у художньому кінодискурсі.


Ключові слова


судноплавний дискурс; англомовні команди; просодичні особливості; частотні параметри; динамічні параметри; темпоральні параметри

Повний текст:

PDF

Посилання


Makarov, M. L. (2003) Osnovy teorii diskursa. M.: ITDGK «Gnozis».

Marusich, A.V. (2016). Lingval'nye osobennosti standartnyh fraz v sudohodnom diskurse. In Naukovі Zapiski Vіnnic'kogo DPU іm.M.Kocjubins'kogo. Vіnnicja, Vip. 23, 223-227.

Oleshkov, M. Ju. (2006). Osnovnye parametry modeli professional'noj kommunikacii (na primere didakticheskogo diskursa). In Sociokul'turnye problemy v obrazovanii. Mezhvuz. sb. nauch. trudov / pod red. A. A. Verbickogo, N. V. Zhukovoj. M.: RIC MGOPU im. M.A. Sholohova, 62–71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.

Марусич А.В. Лингвальные особенности стандартных фраз в судоходном дискурсе //Наукові Записки Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського..–Вінниця,2016. Вип. 23. 310с. С.223-227.

Олешков М. Ю. Основные параметры модели профессиональной коммуникации (на примере дидактического дискурса) / М. Ю. Олешков // Социокультурные проблемы в образовании. Межвуз. сб. науч. трудов / под ред. А. А. Вербицкого, Н. В. Жуковой. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. С. 62–71.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.