DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151370

ОНОМАСТИКОН ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД

С. Пілішек

Анотація


У статті висвітлюється проблема розвитку англійської мови в Південній Африці, по відношенню до якої англійська визначається як екстратериторіальна (імпортована) мова. Мета дослідження полягає у встановленні впливу регіонального етнічного середовища на лексичну систему Південно-Африканського варіанту англійської мови (ПАА), що розглядається крізь призму еколінгвістики і лінгвоекології. Особливу увагу приділено автентичним онімам, які, на думку автора статті, виступають одним із засобів збереження національної ідентичності в сучасному суспільстві, що стрімко глобалізується. Матеріалом для аналізу слугувала автобіографія Нельсона Мандели «Довгий шлях до свободи» (1995), написана мовою ПАА. Вибір автобіографічного роману в якості матеріалу для дослідження обумовлений низкою чинників, основні серед яких: значущість Н. Мандели у політичному житті ПАР; етнічна приналежність Н. Мандели до африканського племені кόза, носієм мови якого він є; а також високий рівень володіння англійською мовою в результаті отримання Н. Манделою університетської освіти. Стаття починається з короткого історичного опису формування ПАА. Потім виділяються етнічно забарвлені оніми, які далі класифікуються на підгрупи антропонімів, назв кланів, королівських домів, а також топонімів з широким спектром географічних найменувань. Наступний етап представлено аналізом вибірки в еколінгвістичній перспективі. Методологічною платформою дослідження виступає теорія екології мови як концептуально-понятійна основа для вивчення мови в якості відкритої синергетичної системи, яка активно взаємодіє зі своїм оточенням. Проведене дослідження унаочнює той факт, що англійська мова в ПАР співіснує у жорсткій конкуренції з десятьма офіційними і шістьма національними мовами, а також локальними діалектами, які, взяті разом, утворюють унікальне лінгвістичне середовище для Південно-Африканського варіанту англійської мови.

Ключові слова


екологія мови; лінгвістичне середовище; синергетична система; Південно-Африканський варіант англійської мови; Нельсон Мандела

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ehret, Christopher (2005). Writing African History from Linguistic Evidence. In Writing African History, ed. J. E. Philips. Rochester, NY: University of Rochester Press, pp. 86-110.

Ehret, Christopher (1998). An African Classical Age: Eastern and Southern Africa in World History, 1000 B.C. to A.D. 400. Charlottesville: University of Virginia Press.

Haugen, Einar (1972). The Ecology of Language. Stanford University Press, Stanford, CA.

Dombrovan, Tetiana (2018). An Introduction to Linguistic Synergetics. Cambridge Scholars Publishing.

Kamwangamalu, Nkonko M. (2006). South African Englishes. In: The Handbook of World Englishes /Ed. by Braj B. Kachru; Yamuna Kachru, Cecil L. Nelson. Blackwell Publishing Ltd. PP.158-170.

Lass, Roger (2004). South African English. In: Legacies of Colonial English: Studies in transported dialects /Ed. by Raymond Hickey. Cambridge: Cambridge University Press. PP. 363- 386.

Mandela, Nelson (1995). Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela. Boston-New York-London: Little, Brown and Co.

Ricquier, Birgit (2016). Historical Linguistics: loanwords and borrowing. In Oxford Research Encyclopedia of African History. Online Publication Date: Jul 2018. DOI:10.1093/acrefore/9780190277734.013.362

Schneider, Edgar W. (2011). English Around the World: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Schneider, Edgar W. (2013). English as a contact language: the “New Englishes”. In English as a Contact Language / Ed. by Daniel Schreier and Marianne Hundt. Cambridge, N.Y., Melbourne, etc. Cambridge University Press. PP. 131-148.

South African Languages. Mode of access: http://www.salanguages.com/stats.htm

Statistics South Africa: Mode of access: http://www.statssa.gov.za

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.