DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).151369

МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС

О. В. Цобенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню внутрішньої форми номінацій ювелірних прикрас на матеріалі англомовних спеціалізованих енциклопедичних словників. У роботі проаналізовано ознаки, на яких ґрунтується внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас, зокрема, мотиватор призначення. Під мотивацією розуміємо формальний і семантичний зв'язок між словами як знаками і їхніми позначуваними. Матеріалом ономасіологічного дослідження англомовних номінацій ювелірних прикрас слугували наступні енциклопедичні словники ювелірної справи: An Illustrated Dictionary of Jewelry та Glossary of Jewelry-Related Terms. За матеріалом зазначених джерел загалом було зафіксовано 300 номінативних одиниць, які позначають ювелірні прикраси. Одна з найчисельніших груп досліджуваних номінацій вмотивована призначенням відповідних ювелірних прикрас та складає 24 % від загальної кількості вибірки. Сюди належать номінації, вмотивовані суто функціональним призначенням ювелірної прикраси як елементу одягу та зовнішнього вигляду людини. Аналіз мотивації досліджуваних складених номінацій показав, що мотиватор призначення відображає також використання тієї чи іншої прикраси у відповідних випадках чи ситуаціях. Поряд із ситуативним типом вмотивованості виділяємо соціальне призначення ювелірних прикрас, яке лягло в основу їхньої мотивації. Це у першу чергу проявляється у назвах тих прикрас, які позначають належність того, хто її носить, до певної групи, тобто ці прикраси виконують ідентифікаційні функції. Соціальне положення людини може також репрезентуватися за допомогою прикрас. Ономасіологічний аналіз вибірки показав, що аналізована ознака відображає також і символічне призначення тих чи інших прикрас. Як правило, ці прикраси символізують певні відношення між особами, які їх носять.


Ключові слова


номінація; внутрішня форма; мотиватор; ювелірна прикраса

Повний текст:

PDF

Посилання


Selіvanova, O. O. (2008). Lіngvіstichna enciklopedіja. – Poltava: Dovkіllja-K.

Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar' (2002) / Gl. red. V.N. Jarceva. 2-e izd., dopolnennoe. Moscow: Bol'shaja Rossijskaja Jenciklopedija.

An Illustrated Dictionary of Jewellery . – [Electronic resource]. – Mode of access: http: // www.allaboutjewels.com

Glossary of Jewelry-Related terms. – [Electronic resource]. – Mode of access: http: // www. en.wikipedia.org

Skeat, W.W. (1956) An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford: Oxford University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд., дополненное – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. – 709 с.

An Illustrated Dictionary of Jewellery . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.allaboutjewels.com

Glossary of Jewelry-Related terms. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. en.wikipedia.org

Skeat W.W. An Etymological Dictionary of the English Language. – Oxford: Oxford University Press, 1956. – 780 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.