DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.2(41).147261

ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ

І. О. Ківенко

Анотація


Стаття присвячена вивченню інтонаційних особливостей фатичного мовленнєвого акту подяки. Актуальність представленого дослідження зумовлена недостатністю комплексного аналізу просодії фатичної подяки. Аналіз лінгвістичної літератури показує, що здебільшого інтонація подяки розглядається фрагментарно. На думку дослідниці К. Аймер, подяка представляє собою стереотипний мовленнєвий акт, інтонація якого також є стереотипною. Стереотипна інтонація актуалізується, як правило, в звичайних повсякденних ситуаціях побутового характеру. Тоді вона є висхідною або низхідно-висхідною. Справжня щира подяка вимовляється з низхідною інтонацією. Однак, ми не погоджуємося з твердженням К. Аймер. Вважаємо, що інтонаційне оформлення висловлювань фатичної подяки не може обмежуватися лише двома термінальними тонами. Просодична організація фатичного МА подяки включає в себе цілий спектр засобів, що складають його акустичний образ. Серед методів дослідження просодичних засобів диференціації фатичного мовленнєвого акту подяки були використані наступні: метод теоретичного аналізу, метод наукового спостереження, що передбачає перцептичний аналіз, статистичний метод. Сукупність вживаних методів дозволила окреслити характерні особливості фатичного мовленнєвого акту подяки. Було встановлено, що фрази фатичної подяки вимовляються переважно з низхідним термінальним тоном, який превалює як у мовленні чоловіків (69 %), так і у мовленні жінок (86.7 %). Окрім низхідного тону, фатичній подяці притаманні висхідний, низхідно-висхідний і рівний термінальні тони. Висловлювання аргументованої фатичної подяки, як правило, оформлені низхідною або рівною шкалою. Висхідна шкала зафіксована переважно в мовленні чоловіків, тоді як ковзна шкала має місце, загалом, у мовленні жінок. Тональний рівень і тональний діапазон залежать від статі мовця: чоловіки вимовляють фатичну подяку на низькому тональному рівні з вузьким тональним діапазоном, жінки – на середньому тональному рівні з середнім тональним діапазоном. Гучність, переважно, нормальна. Зниження гучності обумовлено обставинами, які змушують адресанта виражати свою подяку тихо, або викликана соромливістю адресанта. Фатичну подяку вирізняє нормальний або швидкий темп, що пов’язано з незначністю передуючого стимулу для адресанта.


Ключові слова


інтонація; мовленнєвий акт; подяка; темп; термінальний тон; тональний діапазон; тональний рівень; шкала

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipova, A. M. (1979). Sistema angliiskoi rechevoi intonatcii. Moskva.

Goldin, V. E. (1983). Rech i etiket. Moskva.

Trofimova, N. A. (2011). Ot liubvi do nenavisti. Smyslovye uzory ekspressivov. Sankt-Peterburg.

Formanovskaia, N. I. (1989). Vy skazali «Zdravstvuite!». Rechevoi etiket v nashem obshchenii. Moskva.

Aijmer, K. (1996). Conversational routines in English: convention and creativity. doi:10.4324/9781315845128

Bradford, B. T. (2011). Playing the Game. Great Britain.

Brovchenko, T. O., Korolova, T. M. (2006). English Phonetics (contrastive analysis of English and Ukrainian pronunciation).

Coben, H. (2007). Promise Me. UK.

Crystal, D. (1975). The English tone of voice: Essays In Intonation, Prosody And Paralanguage. London.

Sparks, N. (2004). The Wedding. New York.

Weisberger, L. (2013). Revenge Wears Prada: The Devil Returns. London.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипова А. М. Система английской речевой интонации. Москва, 1979. 131 с.

Гольдин В. Е. Речь и этикет. Москва, 1983. 120 с.

Трофимова Н. А. От любви до ненависти. Смысловые узоры экспрессивов. Санкт-Петербург, 2011. 395 с.

Формановская Н. И. Вы сказали «Здравствуйте!». Речевой этикет в нашем общении. Москва, 1989. 160 с.

Aijmer K. Conversational Routines in English: Convention and Creativity. UK, 1996. 251 p.

Bradford B. T. Playing the Game. Great Britain, 2011. 472 p.

Brovchenko T. O., Korolova T. M. English Phonetics (contrastive analysis of

English and Ukrainian pronunciation). Миколаїв, 2006. 296 p.

Coben H. Promise Me. UK, 2007. 454 p.

Crystal D. The English tone of voice: Essays In Intonation, Prosody And Paralanguage. London, 1975. 224 p.

Sparks N. The Wedding. New York, 2004. 276 p.

Weisberger L. Revenge Wears Prada: The Devil Returns. London, 2013. 417 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.