СЕКТОР ДИСКУРС/ТЕКСТ У НОМІНАТИВНОМУ ПОЛІ КОМПЛЕКСНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268209

Ключові слова:

концепт, дуальне мовознавство, слово, мова, мовлення, номінативне поле, дискурс, текст

Анотація

Стаття присвячена вивченню комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH та його медіальної зони у наївній картині світу в межах нового наукового напряму — дуальне мовознавство: наукове і наївне трактування мови в англійській лексикографії. В роботі аналізується комплексний концепт WORD / LANGUAGE / SPEECH, представлений номінативними одиницями, виокремленими на матеріалі загальних і фразеологічних словників англійської мови. В наївній картині світу в ядровій зоні нараховується 3 лексеми (які сукупно вміщують 42 семеми), із яких методом семного аналізу відфільтровано 161 сему. Найзагальнішою семантемою, яка наявна в усіх ядрових лексемах, є ідея білатеральності комунікативних одиниць. Усі лексеми ядрової зони містять на першій позиції словникових дефініцій семему, в якій наголошується на єдності змісту і форми розглядуваних феноменів. Медіальна зона номінативного поля вербалізованого комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH у десятки разів більша і варіативніша, аніж його ядрова зона. В ній зареєстровано більше 700 лексичних одиниць із семантичними компонентами мова, мовлення, комунікація. За тематичним принципом зібраний матеріал розподілено на 6 секторів: комунікація; одиниці мови, мовлення; дискурс, текст; фонетичні, граматичні і стилістичні феномени; мова/діалект/жаргон, мовець; мовознавство. Сектор медіальної зони вербального поля концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH Дискурс, текст містить номінативні одиниці англійського лексикону на позначення різних видів інституалізованого дискурсу, передусім засобів письмової фіксації людського спілкування в суспільній і приватній сферах. Еволюція вербальної комунікації між людьми із прадавніх часів до сьогодення відбита у різноманітній палітрі номінацій комунікативних феноменів релігійного, художнього, наукового, правничо-ділового, мас-медійного і навіть повсякденного спілкування.

Посилання

Кравченко Н. О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід): монографія. Одеса. 2017. 408 с.

Теркулов В. И. Части речи и тождество номинатемы. Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В. И. Карасика: в 2 частях. Изд-е 2-е испр. Киев: Издат.дом Д. Бураго, 2013. Часть 1. С. 25–31.

Online Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

Online Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/

Online Macmillan dictionary URL: http://www.macmillandictionary.com/

Online Oxford dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright 2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. URL: https://ahdictionary.com/word/search.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті