Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2(33) (2014) Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації Анотація  PDF
О. І. Дзюбіна
 
№ 2(43) (2019) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ІНТЕРНЕТ- МЕРЕЖ ЯК СУЧАСНОГО МОВНОГО ЯВИЩА Анотація  PDF
О. Б. Алексєєва
 
№ 1(34) (2015) Текст у науковій творчості професора Ірини Михайлівни Колегаєвої Анотація
Т. І. Домброван
 
№ 1(42) (2019) ХУДОЖНЯ КОМУНІКАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАЦІЇ Анотація  PDF
Л. І. Cинявська
 
№ 1(42) (2019) КОМУНІКАТИВНІ ДІЇ З РІЗНИМИ ІЛЛОКУТИВНИМИ АКТАМИ ЯК СКЛАДОВА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH Анотація  PDF
В. М. Смаглій
 
№ 1(34) (2015) Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
№ 1(32) (2014) Стосовно взаємовідносин між адресатом та адресантом англомовної проповіді Анотація
І. В. Рудик
 
№ 1(40) (2018) ВЕРБАЛЬНА ТА НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ (на матеріалі публікацій А. Піза) Анотація  PDF
І. П. Попік
 
№ 1(38) (2017) Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза Анотація  PDF
І. П. Попік
 
№ 1(38) (2017) Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень Анотація  PDF
О. В. Антонов
 
№ 1(34) (2015) Просодичні та кінетичні засоби агресивного впливу у політичній комунікації Анотація
Н. В. Петлюченко
 
№ 1(44) (2020) АНТРОПОЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовних чатлайнових сесій) Анотація
Н. В. Реконвальд
 
№ 1(40) (2018) БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ О.К. ТОЛСТОГО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
О. І. Ярмолович
 
№ 1(40) (2018) СТРУКТУРА АГЕНТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У РИТУАЛІЗОВАНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовної лінгвокультури) Анотація  PDF
О. М. Афанасьєва
 
№ 1(36) (2016) КІНЕСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація  PDF
Н. М. Тхор
 
№ 1(44) (2020) ПРОСПЕКЦІЯ ТА РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ТЕМПОРАЛЬНІ МАРКЕРИ ТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ Н. СПАРКСА “THE CHOICE” Анотація  PDF
О. А. Розанова, М. В. Кашуба, М. В. Цинова
 
1 - 16 з 16 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо