DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211019

ПРОСПЕКЦІЯ ТА РЕТРОСПЕКЦІЯ ЯК ТЕМПОРАЛЬНІ МАРКЕРИ ТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ Н. СПАРКСА “THE CHOICE”

О. А. Розанова, М. В. Кашуба, М. В. Цинова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню специфіки текстових категорій проспекції та ретроспекції в аспекті художньої комунікації, а саме – дослідженню даних композиційних складових з точки зору їх функціонування як темпоральних маркерів організації тексту. Вивчення категорії часу в різних її проявах цікаве тим, що час відноситься до тих явищ, які містять деяку невизначеність, оскільки у сприйнятті людини час може бути як різної протяжності, так і мати різноспрямовану векторність. Суб'єктивність у даному випадку відіграє значну роль і впливає на різні прояви в поведінці героїв художнього твору, а так само на конструювання смислів і побудову цілей. Описовий та кількісний методи дають можливість виділити лексичні засоби репрезентації категорій часу в романi Ніколаса Спаркса “The Choice”, серед яких окреме місце посідає саме заголовне слово, що виступає як найбільш значущий мовний актуалізатор категорії проспекції та ретроспекції. Важливою є як семантика цієї лексичної одиниці, що вміщує насамперед ідею проспективності, так і її кількісно-дистрибутивні характеристики, які забезпечують динаміку розвитку сюжетної лінії роману, і досягають кульмінаційного моменту, почасти завдяки її збігу з частотним піком застосованої лексеми “choice”. Контекстуально-інтерпретаційний метод функціонального і лінгвістичного аналізу дає змогу зробити висновок про те, що з одного боку, темпоральну різноспрямованість часової організації тексту можна визначити як провідну характеристику художнього часу в романі, а з іншого – дозволяє розглядати цю специфіку і якості детермінанти у формуванні текстового континууму в цілому.


Ключові слова


проспекція; ретроспекція; художня комунікація; лексичний темпоральний маркер

Повний текст:

PDF

Посилання


Gal'perin, I. R. (2006). Tekst kak ob#ekt lingvisticheskogo issledovanija. Moskva.

Holosova, T. M. (1998). Temporalna systema makrostruktury khudozhnoho tekstu. Cherkasy: ChNU.

Kandrashkina, O. O. (2011). Kategorii prostranstva, vremeni i hronotopa v hudozhestvennom proizvedenii i jazykovye sredstva ih vyrazhenija. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2 (13), 1217–1221.

Kuharenko, V. A. (2019). Interpretacija teksta. Moskva: Flinta.

Kuharenko, V. A. (2018). Tekst i ego struktura. Moskva: Flinta.

Paladjan, M. (2001). Myshlenie i sintaksis. Voprosy jazykoznanija. 6, 85–103.

Shmelev, A. D. (2002). Russkaja jazykovaja model' mira. Materialy k slovarju. Moskva: Jazyki slovjanskoj kul'tury.

Longman Language Activator (2004). Pearson Education Limited.

Sparks, N. (2009). The Choice. New York: Grand Central Publishing.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: КомКнига, 2006. 144 с.

Голосова Т. М. Темпоральна система макроструктури художнього тексту. Черкаси: ЧНУ, 1998. 119 с.

Кандрашкина О. О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. №2, т. 13. С. 1217–1221.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста. Москва: Флинта, 2019. 316 с.

Кухаренко В. А. Текст и его структура. Москва: Флинта, 2018. 188 с.

Паладян М. Мышление и синтаксис. Вопросы языкознания. 2001. №6. С. 85–103.

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. Москва: Языки словянской культуры, 2002. – 224 с.

Longman Language Activator. – Pearson Education Limited, 2004. 1556 p.

Sparks N. The Choice. New York: Grand Central Publishing, 2009. 136 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.