МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ТВОРЧОСТІ Й. ТАВАДИ

(на прикладі творів «Де починається Європа», «Підозрілі пасажири твоїх нічних потягів», «Мемуари білих ведмедів)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285558

Ключові слова:

імагологія, транскультурна парадигма, іммігрант, автентичність, самоідентифікація, міжкультурна комунікація, жанр, поліжанровість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стилістичних та філософсько-естетичних особливостей прози сучасної японсько-німецької письменниці Й. Тавади. Унікальне становище, яке в літературному просторі посіла авторка, дозволяють нам розглядати її творчість в контексті теорій мультикультуралізму та постколоніалізму. Знаходячись поміж двох протилежних культурних парадигм та літературних традицій — східною та західноєвропейською — письменниця не вписується в жодну з них. Така позиція впливає на формування унікальної авторської точки зору на такі типові для мультикультурної літератури проблеми, як пошук ідентичності, формування власного «я» в поліфонічному глобалізованому світі, переживання стану культурної дислокації та бездомності. Особлива увага в нашій розвідці приділяється дослідженню образу мультикультурного письменника як такого, що знаходиться на культурному перехресті та є номадом в широкому сенсі слова. В результаті було встановлено, що формування нової ідентичності в творах Й. Тавади відбувається в так званому третьому або «проміжному просторі» — місці зустрічі двох протилежних світоглядів. Лінгвістичні експерименти та унікальне ставлення до універсальних мовних кодів як засобів міжкультурної комунікації є домінантою авторського стилю. Пошук втраченої ідентичності письменниця здійснює за рахунок творчих пошуків протагоністів, які страждають від травматичного досвіду та переживають втрату власного коріння. У творах письменниці прослідковується вплив японської літературної традиції. Зокрема Й. Тавада звертається до жанру моногатарі, типового для східної літератури. Поетикальні особливості прози авторки аналізуються у статі на прикладі повісті «Де починається Європа», а також романів «Підозрілі пасажири твоїх нічних потягів» та «Мемуари білих ведмедів».

Посилання

Sevriukova T. (2014) Henderni aspekty podviinoi identychnosti u dramaturhii Yoko Tavady. Literaturoznavchi studii. Vyp. 42, Ch. 2. S. 261–266.

Tavada Y. (2019) Memuary bilykh vedmediv. Kyiv: Vydavnytstvo.

Bay, H. (2006). Wo das Schreiben anfängt. Yoko Tawadas Poetik der Migration. Literatur und Migration, Text + Kritik, s. 109–119.

Brandt, B. (2005). Tawada Y. Ein Wort, ein Ort, or How Words Create Places : Interview with Yoko Tawada. Women in German Yearbook, vol. 21, pp. 1–15.

Cevryukova, T. (2014). Gendernі aspekti podvіjnoї іdentichnostі u dramaturgії Joko Tavadi [Gender aspects of double identity in Yoko Tawada’s dramas]. Lіteraturoznavchі studії [Literary studies], no. 42, vol. 2, pp. 261–266.

Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/art/monogatari

Ervedosa, C. (2006). Die Verfremdung des Fremden : Kulturelle und ästhetische Alterität bei Yoko Tawada. Zeitschrift für Germanistik Neue Folge, vol. 16, no. 3, pp. 568–580.

Gelus, М., Kraft, W. H. (2006). Women in German Yearbook 2005 : Feminist Studies in German Literature and Culture. University of Nebraska Press.

Kim, J. N. (2010). Ethnic Irony : The Poetic Parabasis of the Promiscuous Personal Pronoun in Yoko Tawada’s «Eine leere Flasche» («A Vacuous Flask»). The German Quarterly, vol. 83.3, pp. 333–352.

Lacka, D. (2009). Trans-gender, Trans-bordering, Translation in Tawada Yoko’s Narratives. UTokyo Repository, pp. 251–258. URL: https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp’files’lis00717

Leipelt-Tsai, M. (2021). Between «East» and «West» : Goethe’s World Literature, the Question of Nation, and the Postnational in Yoko Tawada’s Novel Memoirs of a Polar Bear. Exposition, no. 45, pp. 141–166.

Tavada, Y. (2019). Memuary bilykh vedmediv [Memoirs of a Polar Bear]. Kyiv, Vydavnytstvo.

Tawada, Y. (2018). Etüden im Schnee. Tübingen, Konkursbuch.

Tawada, Y. (2006). Wo Europa Anfängt. Tübingen, Konkursbuch.

Tawada, Y. (2002). Yōgisha no yakō ressha. Tōkyō, Seidosha.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті