DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.2(33).41449

Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації

О. І. Дзюбіна

Анотація


Неологізми є інноваціями в будь-якій мові. Нові слова з’являються щодня і їх число в англійській мові швидко зростає, особливо в сфері Інтернет-комунікації. В статті розглянуто способи збагачення лексичного складу мови та лексико-семантичних інновацій у мережі Інтернет. Встановлено причини зміни лексичного значення твірного слова. Проаналізовано їх словотвірні та функціональні особливості.


Ключові слова


неологізм; Інтернет; семантика; соціальна мережа; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Заботкина В.И. Новая лексика современного английского язика / В.И.Заботкина . – М.: Высш.шк ., 1989. – 126 с.

Компанцева Л.Ф. Інтернет-лінгвістика: навч. посібник / Л.Ф. Компанцева. – К.:Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2009. – 275 с.

Лингвистический энцикло-педический словарь [ред.. В.Н. Ярцева] – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.7

Махачашвілі Р. К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття : монографія / Р. К. Махачашвілі ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 204 с.

Янков А. В. Морфологічна структура і семантика соціально-політичних неологізмів в американському варіанті англійської мови / А. В. Янков // Респ. міжвідом. наук. зб. Cерія „Іноз. філол”. – Львів, 1978. – Вип. 52. – С. 41–46.

Crystal D. English as a Global Language / Crystal D. – Camridge : Cambridge University Press, 2003. – 212 p.

Evolution of Communication: From Email to Twitter and Beyond [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.readwriteweb.com/archives/evolution_of_communication.php

Chicago Tribune: The Facebook likes you should dislike [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://articles.chicagotribune.com/2013-08-08/features/ct-tribu-social-mediascam-likefarming-20130808_1_facebook-photos-newsfeed-the-facebook

Lifehack: 24 Funny Things to Tweet When You’re Out of Ideas [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.lifehack.org/articles/technology/24-funny-things-tweet-whenyoure-out-ideas.html

The real story behind Facebook ‘likes’:[Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/11116543/The-real-story-behind-Facebook-likes.html

Who To Follow On Twitter, According To Marc Andreessen [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://techcrunch.com/2014/10/19/who-to-follow-on-twitter-according-tomarcandreessen/

wikiHow:: How to Find Friends on Twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.wikihow.com/Find-Friends-on-Twitter


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.