DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186234

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ІНТЕРНЕТ- МЕРЕЖ ЯК СУЧАСНОГО МОВНОГО ЯВИЩА

О. Б. Алексєєва

Анотація


У статті розглянуто питання виникнення  і використання французької мови інтернет - мереж,  причини  появи такого поняття та способи його використання в мові сучасної молоді. Мова інтернет - мереж представлена як своєрідний лінгвокультурний феномен, що дає уявлення не лише про особливості її використання, але і про глобальні перспективи розвитку національної мови. Мова соціальних мереж використовує лексичні одиниці та юніти, які увійшли в лeксико-сeмaнтичну систeму мови, мовну cферу та не іcнували в попepeдній пeріод в тій же мовній cфері, утворені за слoвотвіpними закoнами відпoвідної мови, підмови або запозичені з іншої мови для пoтреб cпілкування, а також ті,що пeрeйшли з пacивного склaду мови. Вони володіють cфopмовaними cемантичними, пpaгматичними і стилістичними властивостями (oзнaками) та сприймaються нocіями дaнoгo мовного cуспільствa як нові і є зaфікcoванні в cлoвнику нoвих cлів. Навчання французькій мові в якості іноземної вимагає обов’язкової опори на мову молодих французів, що спілкуються між собою через сучасні засоби зв’язку, вивчення сленгу французької молоді допомагає краще представити особливості і своєрідність національної картини світу, зрозуміти національно-специфічні особливості менталітету французької молоді. Встановлено, що інтернет-мові притаманні такі ж явища, що існують у літературній мові: зміна граматичної форми слова, синонімія, запозичення з інших мов і мовних пластів та  імпорт в літературну мову. У статті  розглянуто питання загальної мовної характеристики явища та  проаналізовано мову французьких соціальних мереж. За результатами роботи були виявлені деякі особливості французької Інтернет-мови та наведені відповідні їм українські лексичні та граматичні приклади.

Ключові слова


мова інтернет - мереж; французька мова; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Berehovskaia, E.M. (1996) Molodizhnyi slenh: formuvannia i funktsionuvannia. In Pytannia movoznavstva, 3, 32-41.

Borysova-Lukashinets Ye. H. (1980) Suchasnyi molodizhnyi zharhon. Kyiv, 60-110.

Halperin I.R. Pro termin «slenh» (1996) In Pytannia movoznavstva,6.

Hrachov M.A., Hurov A.I. (1989) Slovnyk molodizhnykh slenhiv. M.: Horkyi.

Ekhmanskaia R. O. (1999) Tlumachnyi slovnyk zahalnoho zharhonu. M.

Zapesotskyi A. S., Faina L. P. (1992) Tsia nezrozumila molod. M.

Krushalov A. A. (2004) Sovremenni obraz myra: pryznaky skrytoi vyrtualyzatsyy. Vyrtualystyka: ekzystentsyalnye y epystemolohycheskye aspekty.M. : Prohress-Tradytsyia, 108–143.

Mazurova A.I. (1998) Slovnyk slenhu, poshyrenoho v seredovyshchi neformalnykh molodizhnykh obiednan. Psykholohichni problemy vyvchennia neformalnykh molodizhnykh obiednan.

M. Martin M. (2007) Le langage sur linternet – un savoir-faire ancien numérisé. Marcienne Martin, Paris : éditions LHarmattan,159 p.

Partridzh E. (1976) Slovnyk slenhu. London, 67-70.

Le langage SMS, Internet, et la langue française Délirons à toutes plumes. - [Electronic resource]. – Mode of access: http://atoutesplumes.blogspot.com/2009/10/le-langage-smsinternet-et-la-langue.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Береговская Е.М. Молодіжний сленг: формування і функціонування // Питання мовознавства. 1996.  № 3.  С.32-41.

Борисова-Лукашінец Є. Г. Сучасний молодіжний жаргон.  Київ, 1980. С. 60-110

Гальперін І.Р. Про термін «сленг» / / Питання мовознавства.  № 6. 1996. 

Грачов М.А., Гуров А.І. Словник молодіжних сленгів. М.: Горький, 1989.

Ехманская Р. О. Тлумачний словник загального жаргону. М., 1999.

Запесоцкий А. С., Фаїна Л. П. Ця незрозуміла молодь. М., 1990.

Крушалов А. А. Современный образ мира: признаки скрытой виртуализации / А. А. Крушалов // Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты / А. Крушалов. –М. : Прогресс-Традиция, 2004. С. 108–143.

Мазурова А.І. Словник сленгу, поширеного в середовищі неформальних молодіжних об’єднань / / Психологічні проблеми вивчення неформальних молодіжних об’єднань. М., 1998.

Martin M. Le langage sur l’internet – un savoir-faire ancien numérisé / Marcienne Martin. – Paris : éditions L’Harmattan, 2007. – 159 p

Партрідж Е. Словник сленгу. - Лондон, 1976. С. 67-70.

Le langage SMS, Internet, et la langue française Délirons à toutes plumes. - [Електронний ресурс]. - Pежим доступу : http://atoutesplumes.blogspot.com/2009/10/le-langage-smsinternet-et-la-langue.html.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.