DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168874

КОМУНІКАТИВНІ ДІЇ З РІЗНИМИ ІЛЛОКУТИВНИМИ АКТАМИ ЯК СКЛАДОВА ВЕРБАЛІЗОВАНОГО КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH

В. М. Смаглій

Анотація


У статті розглянуто тематичну групу комунікативні дії з різними іллокутивними цілями, що охоплює велику кількість вербальних одиниць, які номінують накази, прохання, обіцянки, поради, які називають такі дії, як вербальні конфлікти, прокляття чи навпаки звеличання. До групи включені номінації публічного спілкування, а також брехливої та розважальної комунікації. Робимо висновок, що мовна картина світу є певним відбитком світоустрою відповідної мовної спільноти. Загалом у нашій вибірці 18 лексичних одиниць вербалізують смисловий комплекс наказ. Надання рекомендацій і порад відбувається у різноманітних сферах суспільної діяльності, кожна із них містить відповідні лексичні найменування такого різновиду комунікації. Загалом їхня кількість у нашому матеріалі складає 9 одиниць. За даними нашої підвибірки, майже десяток номінативних одиниць позначають комунікативні дії розважального спрямування. Широкий спектр номінацій (майже півтора десятка одиниць) на позначення комунікативної дії обіцяння, а також наявність різних типів документів на підтвердження цієї дії свідчать про укоріненість в культурному житті англомовного соціуму відповідального ставлення (як окремих осіб, так і цілих установ) до наданих обіцянок і взятих на себе зобов’язань. Як показує дефініційний аналіз нашої підвибірки (6 номінацій), англомовний вокабуляр відбиває різні типи конфліктної комунікації, в якій учасники дотримуються протилежних оцінних позицій стосовно єдиної ситуації: це може бути обговорення, диспут, а може бути сварка. Розглянувши тематичну групу комунікативні дії з різними іллокутивними цілями, виокремлюємо підгрупи, кожна з яких містить певну кількість номінативних одиниць, які вербалізують такі іллокутивні настанови, як наказувати/просити, рекомендувати, обіцяти, хвалити/осуджувати, вступати в конфлікт, вводити в оману, розважати. Дані дефініційного аналізу та етимологічних розвідок показують схвальну/несхвальну аксіологічну забарвленість певних комунікативних дій, а також віддзеркалюють певне структурування англомовного соціуму, яке послугувало підґрунтям формування усталених комунікативних патернів.

Ключові слова


вербалізація; іллокутивні цілі; дефініційний аналіз; комунікація; лексема; етимологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko, Ju.O. (2009). Vstup do movoznavstva. Pіdruchnik. 2-ge vidannja. Kyiv: Akademіja.

Koduhov, V. I. (2011). Obshhee jazykoznanie: Uchebnik. Izd. 4-e. M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM».

Kozlova, L.A. (2013). Otrazhenie etnokul’turnyh osobennostej mentaliteta v sintaksicheskih kategorijah agentivnosti/neagentivnosti (na materiale anglijskogo i russkogo jazykov). In Chelovek. Jazyk. Kul’tura: sbornik nauchnyh statej, posvjashhennyh 60-letnemu jubileju prof. V.I.Karasika: v 2-h chastjah. Kiev: Izdat.dom D.Burago. Chast’ 1, 532–538.

Kochergan, M. P. (2000). Vstup do movoznavstva: Pіdruchnik dlja stud.fіlolog. specіal’nostej vishhih zakladіv osvіti. K.: Akademіja.

Kubrjakova, E.S. (1991). Osobennosti rechevoj dejatel’nosti i problemy vnutrennego leksikona. In Chelovecheskij faktor v jazyke. Jazyk i kartina mira. M.: Nauka, 141–172.

http://www.oed.com/

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

https://www.merriam-webster.com/

http://www.macmillandictionary.com/

https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright ©2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. https://ahdictionary.com/word/search.html?q


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. Підручник. 2-ге видання. Київ: Академія, 2009. 334 с.

Кодухов В. И. Общее языкознание: Учебник. Изд. 4-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 304 с.

Козлова Л.А. Отражение этнокультурных особенностей менталитета в синтаксических категориях агентивности/неагентивности (на материале английского и русского языков). // Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И.Карасика: в 2-х частях. Киев: Издат.дом Д.Бураго, 2013. Изд-е 2-е испр. Часть 1. С. 532–538.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студ.філолог. спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Академія, 2000. 368 с.

Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1991. С.141–172.

Матеріал дослідження

http://www.oed.com/

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/

https://www.merriam-webster.com/

http://www.macmillandictionary.com/

https://en.oxforddictionaries.com/

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright ©2017 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. https://ahdictionary.com/word/search.html?q

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.